CD&V en N-VA gaan samen voor sterk Vlaams alternatief

De partijraad van de N-VA heeft bij tweederde-meerderheid voor het behoud van het kartel met CD&V gekozen. Volgens de N-VA biedt het de beste garanties om in 2007 naar een staatshervorming te gaan en een krachtig Vlaams alternatief aan te kunnen bieden.

Jean-Marie Dedecker en N-VA-voorzitter Bart De Wever: Foto Belga

(tijd) - De keuze was zaterdag niet vrijblijvend. Kiezen voor het kartel met CD&V, was een keuze tegen Jean-Marie Dedecker, tegen wie kartelpartner CD&V een veto had uitgesproken. Een ontgoochelde Dedecker besliste daarom ook op te stappen bij de N-VA, amper tien dagen nadat hij was aangetrokken om de Vlaams-nationale gelederen te versterken. Hij last nu een bezinningsperiode in om zich te beraden over zijn politieke toekomst. Hij zegt in ieder geval zijn heil niet te zullen zoeken bij het Vlaams Belang

Het vertrek van Dedecker is niet het enige verlies voor de N-VA. Frieda Brepoels, die mee aan de wieg stond van de N-VA na het uiteenspatten van de Volksunie, wil niet langer ondervoorzitter van de partij zijn. Zij kan maar moeilijk leven met de keuze die gemaakt is. Brepoels had mee de kandidatuur van Dedecker voorgedragen aan het bestuur, dat daar ook bijna unaniem mee had ingestemd. Zij vindt dat de N-VA haar geloofwaardigheid onnodig te grabbel heeft gegooid.

Zowel de N-VA als CD&V liet gisteren in een reactie weten voor het kartel te hebben gekozen, omdat het de beste manier is om een positief Vlaams alternatief aan te kunnen bieden en in 2007 naar een grote staatshervorming te kunnen gaan. Het kartel is volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever de beste manier voor de N-VA om daarop te kunnen wegen. De N-VA heeft zwart op wit de garantie gekregen dat CD&V zonder een staatshervorming niet in een federale regering zal stappen.

Die staatshervorming moet de uitvoering van het institutionele deel van het Vlaams regeerakkoord mogelijk maken. Het gaat dan niet alleen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, maar ook over de uitvoering van de resoluties van het Vlaams Parlement, onder meer de splitsing van de gezondheidszorg en de kinderbijslag. Daarnaast moet Vlaanderen bevoegd worden in de personen- en de vennootschapsbelasting en voor justitie en politie.

Lijstvorming

Er zijn voorts afspraken gemaakt over de lijstvorming, zodat de N-VA als een volwaardige fractie in de Kamer zal kunnen functioneren. Ook financieel is dat geregeld. Details wilde de N-VA daarover gisteren niet kwijt. Volgens Dedecker is N-VA-voorzitter Bart De Wever een ministerspost beloofd, al werd dat gisteren in N-VA-kringen ontkend. 'Ik ben verkocht door Judas voor dertig zilverlingen en dan nog eens verraden door Pontius Pilatus ook', zei Dedecker.

Bart De Wever nam eerder al de schuld op zich voor de 'inschattingsfouten' die er gemaakt zijn. Gisteren verklaarde hij dat hij 'zijn verantwoordelijkheid niet zal ontlopen' en dat hij 'de confrontatie met zijn leden zal aangaan'. Maar eerst wil hij een week rust in de partij. 'Dit is niet het moment om chaos te creëren', zei hij. De gewezen partijleider Geert Bourgeois verklaarde gisteren in ieder geval al dat hij De Wever niets verwijt.

Bij CD&V reageerden voorzitter Jo Vandeurzen en Vlaams minister-president Yves Leterme tevreden. Zij willen de bladzijde omslaan, zonder de N-VA-voorzitter iets te verwijten. 'Met respect voor elkaars eigenheid wilen we samen de historische kans krijpen om de staat fundamenteel te hervormen. Dat zijn we aan de Vlamingen verplicht', liet Vandeurzen weten. 'Wij weten dat veel Vlamingen van ons een krachtig Vlaams alternatief verwachten.' Leterme zei tevreden te zijn met de beslissing van de N-VA om te gaan voor de kartellijst en zo 'als een sterk blok te gaan voor goed bestuur'.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud