Citibank niet onder indruk van kritiek sp.a

De bankgroep Citibank overtreedt wel degelijk op verschillende punten de wet op de consumentenkredieten, stelt sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte.

(tijd) De Vlaamse socialisten kwamen tot dat besluit na onderzoek van 267 klachten (waarvan slechts 138 gegrond bleken te zijn) die de voorbije twee weken op het sp.a-meldpunt binnenliepen. De partij sluit het meldpunt nu af en maakt het dossier over aan de economische inspectie.

Bij Citibank is men niet onder de indruk van de kritiek van de sp.a. Volgens een mededeling van de bank wordt er op verantwoorde wijze krediet verstrekt en worden aantuigingen geuit op basis van 'onvolledige en foutieve informatie'. De bank betreurt dat de sp.a ieder gesprek met de bank weigerde en dat alleen de media werden ingeschakeld om te reageren. Citibank zegt wel tevreden te zijn dat het dossier nu is overgemaakt aan de ecnomische inspectie en wacht 'met vertrouwen' op de inzage van de dossiers.

Na een initiatief van sp.a-kamerlid Hans Bonte richtte de partij op 12 maart een meldpunt op voor klachten over Citibank. Op het meldpunt liepen de voorbije twee weken 267 klachten binnen. Ongeveer de helft daarvan waren gegrond. Enkele daarvan hebben betrekking op andere banken, maar het overgrote deel heeft met Citibank te maken. De sp.a werkte al 34 dossiers af, de rest volgt in de loop van de week. Volgens voorzitter Vande Lanotte richt Citibank zich specifiek tot de meest kwetsbare groepen. De bank gebruikt daarbij agressieve technieken en overtreedt soms de wet op de privacy. Ze smeert leningen aan die andere banken niet geven en bezorgt de betrokkenen daarbovenop zonder onderzoek nog eens een kredietkaart. Dat is volgens Vande Lanotte in strijd met de wet, die een zorgvuldigheidsprincipe naar voren schuift en kredietgevers verbiedt kredieten te verstrekken die personen in moeilijkheden brengen.

De sp.a zet het meldpunt stop en maakt het dossier over aan de economische inspectie. Aan de wetgeving zelf moet volgens Vande Lanotte niet veel gesleuteld worden. Die is al vrij streng. Wel dient nagedacht te worden over de invoering van een collectief vorderingsrecht, waardoor OCMW's of consumentenorganisaties in de plaats van de kredietnemers kunnen optreden. Daarover heeft de federale overheidsdienst Economische Zaken al een studie besteld.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud