Doha-onderhandelingen missen alweer deadline

De Amerikaanse president George Bush verliest maandag ten dele een belangrijke volmacht om handelsakkoorden te sluiten met een of meer andere landen. De lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) rekenen op die volmacht om sneller tot multilaterale akkoorden te komen.

(tijd) Juridisch verliest Bush zijn TPA (trade promotion authority) pas eind juni. Die fasttrackprocedure bepaalt dat de regering autonoom over handelsakkoorden kan onderhandelen en dat het parlement dan enkel ja of neen kan zeggen bij het aanvaarden van het akkoord. Zonder die volmacht kan het Congress over ieder detail in het akkoord vitten.

Akkoorden die onder het TPA kunnen worden goedgekeurd, moeten minstens 90 dagen voor het verstrijken van de TPA worden ingediend, dat is dus vandaag. Vermits er nog helemaal geen akkoord is in de Doha-ronde van de WHO, kon Bush nog geen tekst indienen bij zijn parlement en is deze deadline voorbij.

Toch is nog niet alles verloren. De Republikeinen en Democraten onderhandelen constructief over het Amerikaanse handelsbeleid. Het is daarom niet uitgesloten dat de Democraten akkoord kunnen gaan met een verlenging van de TPA, na juni.

Om die verlenging te krijgen, moet Bush rekening houden met een paar voorwaarden. Zo tillen de Democraten sterk aan de sociale normen en aan de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de Derde Wereld.

Algemeen wordt ook aangenomen dat het Congress maar zal instemmen met een verlenging van de volmacht als er voordien een doorbraak wordt gerealiseerd in de Doha-ronde. De grote vier -VS, EU, India en Brazilië- zouden een principeakkoord moeten hebben over de maximale invoerheffingen en subsidies inzake landbouw en industriële goederen. Dat zijn de heikele thema's in de onderhandelingen en pas wanneer daar een doorbraak is, kan aan de andere thema's gewerkt worden.

De Doha-ronde slabakt sinds de start eind 2001. Begin dit jaar was er een opleving van het optimisme nadat de wereldleiders het belang van een akkoord hadden beklemtoond. Het uitblijven van een doorbraak doet nu echter weer het pessimisme stijgen. Veel politici en bedrijfsleiders geloven niet meer in de goede afloop en zijn onderhandelingsmoe.

Tijdens de tweede week van april zullen de ministers van Handel van de belangrijkste WHO-lidstaten in India samenkomen voor een nieuwe poging een doorbraak te forceren.

Zonder nieuw multilateraal handelsakkoord zullen de komende maanden vele bilaterale akkoorden gesloten worden. India en de EU bijvoorbeeld zijn zinnens hun economische betrekkingen te intensifiëren. Een bilateraal akkoord vergroot de 'markttoegang' maar kan geen antwoord bieden op problemen in verband met protectionisme of dumping. Daarom verkiezen velen een multilateraal akkoord.

DDW

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud