Economie centraal in nieuw burgermanifest Verhofstadt

(tijd) - Het vierde burgermanifest van premier Guy Verhofstadt (VLD) staat volledig in het teken van de economie. Hij stelt voor de langdurig werklozen anders aan te pakken, het belastingsysteem te vereenvoudigen, de arbeidsorganisatie flexibeler te maken en ontslagprocedures te versoepelen. Over de verdere staatshervorming repte Verhofstadt met geen woord.

Verhofstadt gaf zaterdag tijdens een partijmeeting van de VLD in het Brugse Concertgebouw een voorsmaakje van zijn vierde burgermanifest. Centraal in de speech stond de nood om onze economie te versterken. Volgens de premier moet ons land streven naar een open, horizontale economie.

Om die doelstelling te bereiken moeten wel een aantal barrières opgeruimd worden. In de eerste plaats verwees Verhofstadt naar de te stroeve organisatie van de arbeidstijd in ons land. 'We moeten streven naar een aanpak waarbij meer werken wordt gecombineerd met een grotere flexibiliteit', zei hij. Het liberale kopstuk stelt voor af te stappen van de collectieve uurregelingen en over te stappen naar een individuele loopbaanonderbreking.

Volgens dat systeem moeten mensen tijdens hun actieve leven een pakket uren verzamelen die recht geven op een volledig pensioen. De tijdsspanne waarin ze die uren verzamelen, kunnen ze zelf bepalen. 'Wie beslist een bepaalde tijd niet te gaan werken, kan dat, maar zal in een andere periode van zijn leven wat harder of langer moeten werken.' Verhofstadt wil ook de opvoeding van kinderen laten meetellen in de berekening van het pensioen. Voor iemand recht heeft op een volledig pensioen, moet hij in de toekomst wel langer werken dan vandaag, vindt de premier. Hij wees erop dat de pensioenleeftijd in onze buurlanden vandaag al hoger ligt dan bij ons.

Verhofstadt heeft ook voorstellen klaar om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te verhogen. Dat kan door de ontslagprocedures te versoepelen. 'Hoe lager de ontslagkosten, hoe minder zwaar de procedures, hoe vlotter de werkgevers aanwerven en hoe gemakkelijker werknemers een interessante baan zoeken.'

Langdurig werklozen

De premier stelt ook voor de langdurig werklozen anders aan te pakken. Volgens hem stimuleert de overheid die werklozen vandaag niet om een job te zoeken door hen levenslang een uitkering toe te kennen. De premier wil hen nieuwe kansen geven op de arbeidsmarkt door hen een deeltijdse buurtjob te geven in de plaatselijke bibliotheek of de kinderopvang. Tegelijk zouden ze een opleiding moeten volgen. 'Er zijn al een aantal stappen in de goede richting gedaan. De dienstencheques zijn een groot succes. Waarom zouden we dat systeem dan niet radicaal uitbreiden?'

Maar de meest hardnekkige hinderpaal op weg naar een horizontale economie is de belastingstructuur, meent de VLD'er. 'Vandaag belasten we in Europa vooral arbeid en dat is dom. Het zou veel verstandiger zijn belastingen te heffen op de vervuiling of de opwarming van de aarde.'

Verhofstadt stelt voor bedrijven de CO2-rechten die België volgens de Kyotonormen mag uitstoten, te laten kopen. Met de opbrengst kan volgens hem de vennootschapsbelasting afgeschaft worden. Daarnaast moeten eigenaars van goed geïsoleerde huizen volgens hem minder belastingen betalen. De autobelasting op het vermogen moet plaatsmaken voor een heffing in functie van de CO2-uitstoot.

De premier houdt ook een pleidooi voor een verlaging en een vereenvoudiging van de belastingen. Op termijn wil hij van de vijf aanslagvoeten er nog twee over houden: een tarief van 20 en een van 40 procent. Daarnaast roept hij op de wildgroei aan aftrekposten een halt toe.

De migratiewetten wil Verhofstadt op Canadese leest schoeien. Naast politiek asiel en gezinshereniging kent Canada twee specifieke vormen van migratie: investeerders die in het land willen komen wonen en zogenaamde skilled workers, mensen met voldoende kwalificaties, talenkennis en één jaar werkervaring.

Tijdens zijn toespraak repte de premier met geen woord over de volgende stappen in de staatshervorming. De VLD'er wil in het voorjaar een reeks voorstellen presenteren.

Reacties

Verhofstadts vierde burgermanifest lokt gemengde reacties uit bij de andere politieke partijen. Er zitten goede ideeën in het manifest, luidde het gisteren in 'De zevende dag', maar vooral de oppositie spaarde ook haar kritiek niet. CD&V en kartelpartner N-VA vinden het ongeloofwaardig dat Verhofstadt allerlei ideeën lanceert die hij de voorbije acht jaar zelf had kunnen realiseren. Ze zijn het er wel mee eens dat de belastingen vereenvoudigd moeten worden.

De socialistische vakbond ABVV heeft bedenkingen bij Verhofstadts voorstel om langdurig werklozen die gemeenschapsdienst verrichten, geen volwaardig loon te geven maar enkel een werkloosheidsuitkering. Ook bij de plannen om slechts twee belastingtarieven over te houden maakt de vakbond een kanttekening. 'De sterkste schouders zullen niet langer de zwaarste lasten dragen en er zullen te weinig inkomsten zijn voor een goede openbare dienst.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud