'Europese noodprocedures hebben gewerkt'

Zaterdagavond heeft het uitvallen van twee hoogspanningslijnen in Duitsland miljoenen mensen in grote delen van West-Europa, waaronder België maar vooral Frankrijk, zonder stroom gezet. Er werd nipt een totale black-out vermeden.

(tijd) Onmiddellijk rezen vragen over de betrouwbaarheid van het Europese elektriciteitsnetwerk. Volgens woordvoerder Erik De Leye van Elia, dat in ons land instaat voor het beheer van het hoofdspanningsnet, heeft Europa echter goed werk geleverd. 'Elk land heeft noodprocedures voor het geval er iets misgaat en die zijn goed uitgevoerd. We zijn er in geslaagd een totale Europese stroompanne te vermijden.'

Toch waren de pannes van zaterdagavond zeer uitzonderlijk. Volgens De Leye werden ze waarschijnlijk veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. 'Op een bepaald moment is een hoogspanningsleiding in het noord-westen van Duitsland buiten spanning gezet om een cruiseschip op de rivier de Ems onderdoor te laten varen. Dat is in het verleden nog gebeurd en dat zou een routineklus moeten zijn. Maar om een of andere reden is een parallelle hoogspanningsleiding door overbelasting uitgevallen, mogelijk door een te hoog elektriciteitsverbruik als gevolg van de plots intredende koude in het voorbije weekend.'

Het uitvallen van die twee leidingen zorgde voor een kettingreactie. Plotseling werd Duitsland in twee 'elektriciteitszones' verdeeld: het noord-oosten dat te veel productie had en waar de frequentie steeg en het noordwesten, waarop Belgiê is aangesloten, dat te weinig productie had en waar de frequentie te laag lag.

De Leye: 'Om te vermijden dat de frequentie voort bleef dalen en dat in het westen overal de stroom zou uitvallen, moest er terug een evenwicht tussen vraag en aanbod worden gecreëerd. Elektricteit kan je niet opslaan, je moet dus evenveel elektriciteit injecteren in het net als je verbruikt. In verschillende Europese landen werden dus onmiddellijk enkele regio's, bij voorkeur rurale gebieden die minder elektriciteit verbruiken, zonder stroom gezet om te vermijden dat alles plat viel.'

Het afschakelen van die injectiepunten in het distributienet gebeurt automatisch en maakt deel uit van de noodprocedures die op voorhand zijn afgesproken. Dat gebeurt in amper enkele seconden.

De Leye: 'Uiteindelijk is men dankzij die noodprocedures er vlug in geslaagd het evenwicht op de elektriciteitsnetten te herstellen en de stroompannes te herstellen.'

Zeggen dat Europa een elektriciteitsprobleem heeft, is volgens De Leye onjuist. 'Er is helemaal geen productiecapaciteitsprobleem en je moet ervan uitgaan dat 100 procent betrouwbaarheid voor een elektriciteitsnetwerk niet bestaat. Enkel 99,999 procent. Er heeft zich een extreme noodsituatie voorgedaan en Europa heeft die efficient opgelost. Alle noodprocedures hebben gewerkt. Vooraleer we voorbarige conclusies trekken moeten we eerst precies weten wat er in Duitsland is gebeurd. Het is dus wachten op meer details.'

MDR

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud