Advertentie

Europese topmanagers vinden milieu topprioriteit

In de aanpak van grensoverschrijdende problemen, verdient de bescherming van het milieu volgens Europese topmanagers topprioriteit. Dat staat in de UPS Europe Business Monitor.

(tijd) Het Amerikaanse pakjesbedrijf UPS organiseerde in de herfst van 2006 een rondvraag onder 1.450 bedrijfsleiders in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De enquête betrof alleen bedrijfsleiders aan het hoofd van ondernemingen met gemiddeld 3.000 werknemers en met een gemiddelde omzet van 1,2 miljard euro. Op de vraag aan welke problematiek politici wereldwijd prioriteit moeten geven, antwoordt 45 procent: milieubescherming. 40 procent vindt dat de focus moet liggen op duurzame economische groei, 33 procent stipt aan dat het veiligstellen van de energiebevoorrading globaal het meeste aandacht verdient.

Vooral Franse bedrijfsleiders blijken erg begaan met het milieu. Volgens 64 procent van de Franse managers verdient het milieu het meeste aandacht, bij de Nederlandse bedrijfsleiders scoort de milieubescherming het laagst. Niettegenstaande de soms precaire bevoorrading van Russisch gas in Europa en de onzekere situatie in het Midden-Oosten, zijn Duitse managers de enigen voor wie het veiligstellen van de energiebevoorrading wereldwijd het meest aandacht vraagt van politieke leiders.

De Europese bedrijfsleiders zijn ook zelf bereid een steentje bij te dragen tot het terugdringen van het energieverbruik. Zeven op de tien bedrijfsleiders zeggen het energieverbruik in het eigen bedrijf te hebben teruggeschroefd. Toch erkent 36 procent dat de belangrijkste beweegreden voor die beperking zit in de kostenbesparing, iets meer dan de 32 procent die aangeeft dat uit milieuoverwegingen te doen.

Hernieuwbaar

60 procent van de ondervraagde managers vindt dat Europa meer energie moet putten uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind of water. Fossiele brandstoffen worden door een meerderheid afgeschreven. Na de hernieuwbare energiebronnen, zien de bedrijfsleiders kernenergie opgewekt op eigen bodem als tweede beste alternatief voor fossiele brandstoffen. Amper 4 en 1 procent van de respondenten gelooft nog in respectievelijk Russisch gas en olie uit het Midden-Oosten om in hun toekomstige energiebehoeftes te voorzien.

De Spaanse bedrijfsleiders blijken de meest fervente supporters van alternatieve energie. 68 procent van de Spaanse respondenten geeft de voorkeur aan zonne-energie, windenergie of waterkrachtcentrales. In België geeft het gros van de respondenten de voorkeur aan de kerncentrales in eigen land als beste alternatief voor fossiele brandstoffen.

Verenigde Staten

Voorts vinden de Europese bedrijfsleiders dat de aanpak van de milieuproblematiek centraal moet staan in het overleg tussen Europa en de Verenigde Staten.

De aanpak van de milieuproblemen is volgens 57 procent van de respondenten de materie die beide machtsblokken het meest verdeelt.

Wat de informatie over milieuaspecten betreft, boezemen academische bronnen het meest vertrouwen in. 56 procent van de respondenten vertrouwen op de kennis van onderzoekers verbonden aan de universiteiten. Daarmee scoort de academische wereld veel beter dan de media (16%), milieuorganisaties en pressiegroepen (13%) en de Europese Unie (8%). De informatie verschaft door de nationale regeringen wekt bij amper 4 procent vertrouwen.

EC

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud