Fiscale ombudsdienst in de maak

De federale regering zet wellicht volgend jaar een fiscale ombudsdienst in de steigers. Die moet bemiddelen tussen belastingplichtigen en de belastingadministratie. Het plan van staatssecretaris voor de Strijd tegen de Fiscale Fraude, Hervé Jamar (MR), moest eigenlijk dit weekend tijdens de begrotingscontrole besproken worden.

(tijd/belga) - Maar de ministers hadden het te druk met het zoeken naar geld voor de beloofde jobkorting en de schoolpremie. De leden van het kernkabinet bogen zich vrijdag- en gisteravond over de controle van de begroting voor 2006. Het precies berekenen van de mee- en tegenvallers vergde meer tijd dan gedacht. Ruwweg zadelden de tegenvallers de federale minister van Begroting, Freya Van den Bossche (sp.a), met een tekort op van 800 miljoen euro. De redenen daarvoor zijn de - voorlopig - tegenvallende inkomsten van de fiscale regularisatie en van de CO2-taks op bedrijfswagens, en de hoger dan geraamde kostprijs van de dienstencheques. Ook gaat de regering ervan uit dat de beoogde 150 miljoen euro uit de belasting op ongebruikte elektriciteitsproductiesites niet gehaald wordt.

Meevallers zijn dan weer de fiscale ontvangsten en de economische groeicijfers. Ook blijkt uit de voorafbetalingen van de vennootschappen dat de notionele intrestaftrek - het gunstregime voor bedrijven - niet meer zal kosten dan gebudgetteerd.

Technici repten zich gisteravond van de ene vergadering naar de andere. Zonder het gedetailleerde cijferwerk kon het kernkabinet geen knopen doorhakken over twee hangende beloftes: de schoolpremie en de jobkorting. Gisteravond laat klonk het dat de schoolpremie - die vanaf september wordt ingevoerd - tussen 75 en 100 euro zou bedragen. De PS en de sp.a waren het niet eens over de doelgroep. De Franstalige socialisten pleitten voor een premie voor schoolgaande kinderen tussen 6 en 18, de sp.a wilde de premie beperken tot jongeren tussen 12 en 18. Hoe dan ook zou maximaal 100 miljoen euro worden gespendeerd aan de schoolpremie. De jobkorting of verhoging van het beroepskostenforfait, een dada van de liberalen, mag gezien het politieke evenwicht evenveel kosten. De maximale budgettaire inspanning zou dan 200 miljoen euro bedragen.

Omdat de begrotingscontrole langer aansleepte, werd geen tijd gevonden om een consensus te vinden over het idee van staatssecretaris Jamar om een fiscale ombudsdienst op te richten. Jamar vindt zo'n dienst nochtans broodnodig. Bij de federale ombudsman lopen beduidend veel klachten en aanbevelingen binnen over fiscale dossiers. Naar analogie met bijvoorbeeld de reisgeschillencommissie zou een fiscale bemiddelaar de ambtenaren van de belastingadministratie proberen te verzoenen met een belastingplichtige die zich benadeeld voelt. Het zou niet gaan om een extra beroepsmogelijkheid, wel om een administratieve instantie die moet voorkomen dat de belastingplichtige naar het gerecht stapt.

De precieze taakbeschrijving van de dienst moet wel nog vastgelegd worden. 'Zo zou de dienst tussenbeide kunnen komen voor of na de inkohiering van het aanslagbiljet, of pas in de bezwaarfase', luidt het op het kabinet-Jamar. Jamar en zijn collega van Financien, Didier Reynders (MR), werken de details van het project verder uit. De bedoeling is dat de regering bij de opmaak van de begroting voor 2007 in oktober haar fiat geeft. 'We hopen dat de dienst volgend jaar van start kan gaan', zegt Jamar.

KVe

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud