G20 wil zwaar investeren in olieproductie- en raffinage

De G20 Financiën is optimistisch gestemd over de verdere groei van de wereldeconomie. De G20 waarschuwt naar aanleiding van de ontwikkeling van de olie- en grondstoffenprijzen echter voor inflatie. Om te voldoen aan de stijgende vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande druk op de prijzen werd op de top van de G20 in Melbourne beslist zwaar te investeren in olieproductie en olieraffinage.

(tijd) De ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G20 Financiën bespraken in Australië de stijgende energiebehoeften. Naar verwachting nemen die op wereldvlak tegen 2015 met een kwart toe en tegen 2030 met de helft. Vooral de vraag naar olie en gas gaat de hoogte in. In de G20 zetelen niet alleen de grote energieverbruikers van nu, zoals de VS, en van de toekomst, zoals India en China, maar ook de grootste producenten zoals Rusland en Saudi-Arabië. De landen van de G20 beslisten daarom de investeringen in de productie en de raffinage op te trekken. In een voorbereidend document was sprake van een bedrag van 2.500 miljard dollar. De gastheer van de top, de Australische minister van Financiën, Peter Costello, toonde zich zeer tevreden met de beslissing.

De ministers en de bankiers bespraken ook de opwarming van het klimaat, alhoewel dat onderwerp in het slotcommuniqué nauwelijks wordt aangesneden. Volgens sommige deelnemers verliep het debat daarover tumultueus. Costello gaf toe dat sommige ontwikkelingslanden van oordeel zijn dat het beperken van de uitstoot van broeikasgassen ten nadele gaat van de armen. De directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Rodrigo Rato, pleitte voor een nieuw Kyotoverdrag ter vervanging van het huidige. Hij opperde de mogelijkheid van een markt voor uitstootrechten alsook een belasting op broeikasgassen. 'Het fonds zal zijn rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde,' verklaarde de topman van het IMF.

Op de top in Melbourne stond ook de verdere hervorming van het IMF en van de Wereldbank op de agenda, vooral dan de hervorming van de stemmenverdeling in het IMF. De Rato is van oordeel dat de stemmen van landen in volle ontwikkeling in overeenstemming moeten zijn met de groei van hun economie. Pas dan zullen ze echt rekening houden met de adviezen van het fonds over hun munt, hun rente en hun begroting. De G20 is evenwel niet van plan de geplande hervormingen sneller dan gepland door te drukken.

De G20 wees er in Melbourne op dat voortdurende aanpassingen van het monetair beleid en het begrotingsbeleid noodzakelijk zijn om de sterke groei van de wereldeconomie te verzekeren en om ook de inflatie in toom te houden. 'We moeten profiteren van de sterke groei van de wereldeconomie om voor de juiste politieke omkadering te zorgen', stellen de landen van de G20, die bovendien pleitten voor wisselkoersflexibiliteit en structurele hervormingen. De opmerking over wisselkoersflexibiliteit was een schot voor de boeg van China, zonder dat dat land evenwel bij naam werd genoemd.

De ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G20 stelden in Melbourne vast dat de economie in een stevig tempo blijft groeien en dat de groei voor het vierde jaar op rij boven het langetermijngemiddelde zit. De vooruitzichten op lange termijn kunnen echter onder druk komen te staan als de onderhandelingen over de liberalisering van de wereldhandel niet snel worden hervat. Die gesprekken werden in juli door de Wereldhandelsorganisatie (WHO) opgeschort.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud