Advertentie

Groen! wil 70 procent minder uitstoot broeikasgassen

Radicale keuzes, langetermijndenken en een grensoverschrijdende aanpak. Dat zijn de keuzes die volgens Groen! nodig zijn om de ecologische uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

(belga) Tomas Wyns, klimaatexpert van de Vlaamse milieuadministratie, stelt dat het mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tegen 2050 met 70 procent terug te dringen tegenover 2005. Die reductie is mogelijk zonder de kernuitstap terug te draaien.

Wyns zei dat zaterdag op het internationale ecologieseminarie van Groen! in Brussel. Hij stippelde er een scenario uit voor de overgang naar een koolstofarme samenleving. Dat scenario voorziet in een emissiereductie van 70 procent tegen 2050. Dat kan door maatregelen voor elektriciteitsproductie, gebouwen, transport, industrie en luchtvaart. De uitstap uit de kernenergie wordt in het voorgestelde scenario niet teruggedraaid. Er wordt louter uitgegaan van bestaande technologie en de verbetering van die technologie.

De totale elektriciteitsvraag moet tegen 2050 met 40 procent kunnen dalen. Voor de gezinnen en de tertiaire sector is een verbruiksreductie met 56 procent mogelijk. Dan moeten er wel strenge normen komen voor de energie-efficiëntie van elektrische apparaten. Maar ook de industrie moet zuiniger zijn met elektriciteit. Een daling in het verbruik van 25 procent tegen 2050 moet mogelijk zijn. Wat de elektriciteitsproductie betreft, moet de groenestroomproductie tegen 2050 verdubbelen naar 40 procent. Door de combinatie besparing en groenestroomproductie is voor elektriciteit een emissiereductie van 70 procent haalbaar, denkt Wyns.

Ook in de sector van de gebouwen is die reductie mogelijk. Dat kan volgens Wyns onder meer door in te grijpen bij de aankoop van woningen. 'Jaarlijks worden 70.000 woningen verkocht. Ingrijpen op het moment van de aankoop kan een belangrijke hefboom voor energie-efficiëntie zijn', vindt Wyns. Hij stelt ook voor de registratierechten te vervangen door een Kyotokrediet, waarbij de mensen zich engageren om te investeren in de energie-efficiëntie van hun woning. Daarnaast kunnen ook efficiëntere verwarmingssystemen en het hanteren van passiefbouw als de norm een belangrijke stap vooruit betekenen.

Luchtvaart

De reductie van 70 procent in de transportsector kan onder meer bereikt worden door strengere CO2-uitstootnormen voor wagens. Ook een slimme kilometerheffing is nodig. Het doel daarbij is tegen 2050 te gaan naar 40 procent minder voertuigkilometers. Daarvoor is het wel nodig dat het geld van de kilometerheffing wordt ingezet in flankerende maatregelen zoals een goed openbaar vervoer.

Om de daling in de industriesector te bereiken, kan het bestaande systeem van verhandelbare emissierechten gebruikt worden, maar dan moet de Europese Commissie het plafond streng vastleggen en moeten de rechten geveild worden in plaats van gratis verdeeld.

Wyns pleit ook voor ingrepen in de luchtvaart, een sector die wat ontsnapt aan de Kyotodoelstellingen. Omdat het moeilijk is via nieuwe technologie een grote reductie te bereiken, is het volgens Wyns vooral belangrijk om véél minder te gaan vliegen. Mogelijke maatregelen zijn de invoering van een milieutaks op vluchten of een daling van het aantal vluchtbewegingen op EU-luchthavens met 50 tot 60 procent tegen 2050.

'Om te komen tot een koolstofarme samenleving, moet een langetermijnvisie gekoppeld worden aan een implementatie van een reeks maatregelen op korte termijn', besluit Wyns. Met alle aandacht rond ecologie en klimaatopwarming breekt een 'ecologisch moment van de waarheid aan', stelde Groen!-voorzitster Vera Dua op het internationale seminarie '21ste eeuw, eeuw van de ecologie'.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud