Kort: BINNENLAND

In de bouwsector komen er 20.000 jobs bij door de versnelde investeringen van de Vlaamse overheid in de bouw van scholen en verzorgingsinstellingen en in de aanleg van nieuwe wegen.

Bouw - Investeringsprojecten Vlaamse overheid creëren 20.000 nieuwe jobs

(tijd) - Dat berekende de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten voor de alternatieve financiering van bouwdossiers in de ouderen- en thuiszorg en de ziekenhuissector principieel goed. Het gaat om een impuls van meer dan 1 miljard euro, waarvan de Vlaamse overheid 700 miljoen voor haar rekening neemt.

Met de nieuwe methode kunnen meer dossiers gelijktijdig een eerste subsidieschijf krijgen en kunnen 65 ouderen- en thuiszorgvoorzieningen, 45 ziekenhuizen en elf gehandicaptenvoorzieningen sneller starten met bouwen of renoveren. De Vlaamse minister van Welzijn, Inge Vervotte (CD&V), hoopt zo de wachtlijst in rust- en ziekenhuizen in twee jaar weg te werken. Het project is volgens de VCB goed voor 10.000 nieuwe directe en indirecte banen in de bouwsector.

Eerder maakte de regering-Leterme al bekend dat ze via publiek-private samenwerking (PPS) de scholenbouw en de wegeninfrastructuur wil aanzwengelen. Ook die beloftes creëren volgens de VCB zo'n 10.000 bijkomende jobs in de bouw- en toeleveringsbedrijven. Omdat de nieuwe gebouwen bijkomend onderhoud nodig hebben, zou dat ook op lange termijn een effect hebben op de sector, luidt het.

Geneesmiddelen - Uitgaven medicatie stabiel op 4 miljard euro

(tijd/belga) - De Belgen gaven vorig jaar vier miljard euro uit aan medicijnen. Dat is precies evenveel als een jaar eerder. Het is de eerste keer dat de uitgaven stabiel blijven, schreven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag. De cijfers komen van het Instituut voor Medische Statistiek (IMS). Per Belg wordt gemiddeld 400 euro uitgegeven aan geneesmiddelen. Daarvan betaalt hij 180 euro uit eigen zak. Tien jaar geleden was dat nog 200 euro. De komst van goedkope en generische geneesmiddelen heeft de factuur voor de ziekteverzekering aanzienlijk doen dalen. 'Normaal gezien is er jaarlijks een stijging van meer dan 7 procent', zegt Kristien De Bruyn van de Apothekersbond. Uit voorlopige cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) voor de eerste zes maanden van 2006 blijkt dat de uitgaven zelfs dalen.

Nucleair - Belgische kerncentrales worden onveiliger

(tijd/belga) - De Belgische kerncentrales worden onveiliger. Het aantal 'anomalieën' in de zeven nucleaire centrales is verdubbeld van negen in 2004 tot achttien in 2005. Voor het eerst in jaren deed zich ook een als zwaarder geklasseerd 'incident' voor, berichtten De Morgen en Le Soir in hun weekendeditie. De cijfers staan in het jaarverslag 2005 van Association Vinçotte Nucléaire (AVN), een van de drie officieel erkende instanties die instaan voor de nucleaire inspecties op het terrein. Eind 2004 stelde AVN dat een en ander schortte aan de 'veiligheidscultuur' in de kerncentrales van Doel en Tihange. Daarop werden in de loop van 2005 actieplannen ingevoerd. Toch neemt het aantal anomalieën dus fors toe.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud