Kort: BINNENLAND

Aankopen huis wordt versneld - Spa. wil ouderschapsverlof optrekken tot 1 jaar - CD&V stelt levenslooprekening voor - Streven naar minder dan 500 verkeersdoden tegen 2015 - Somers wil initiatief van parlement tegen neonazi's

Aankopen huis wordt versneld

(belga) - De administratieve rompslomp bij het kopen van een eigen huis neemt nu vaak zes maanden in beslag. Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), wil die termijn halveren. Donderdag wordt in de Kamer gestemd over de programmawet 'diverse bepalingen'. In die zogenaamde 'vuilnisbakwet' zitten wetswijzigingen verborgen die Van Quickenborne heeft bedongen over het 'elektronische loket' voor notarissen. Dat loket moet de tijdswinst mogelijk maken. Sinds 1 maart kunnen notarissen en hun cliƫnten nagaan of kandidaat-kopers geen schulden bij de overheid hebben uitstaan die de verkoop zouden verhinderen. In de programmawet staat bovendien een bepaling van de staatssecretaris, die maakt dat tegen eind dit jaar de handlichting, het uitgommen van vorige hypotheken, door de notaris via het internet kan gebeuren na e-mailoverleg met de betrokken banken of schuldeisers. 'Geen heen en weergeloop meer. Een tijdswinst van twee tot drie maanden', zegt de staatssecretaris. Vandaar zijn claim op een halvering van de zes maanden. 'We testen dat eerst uit via een 30-tal notarissen. En daarna veralgemenen we het elektronisch loket. De digitalisering van het kadaster moet een feit zijn tegen eind dit jaar. En tegen eind volgend jaar zullen hypotheken elektronisch te bekijken zijn', stelt Van Quickenborne.

Sp.a wil ouderschapsverlof optrekken tot 1 jaar

(belga) - De sp.a wil het ouderschapsverlof per kind optrekken tot 1 jaar. Momenteel gaat het om drie maanden die beide ouders kunnen opnemen tot het kind 6 jaar is. De sp.a wil dat optrekken tot 1 jaar, op te nemen tot het kind 12 jaar oud is. Ouders kunnen zelf bepalen wie hoeveel maanden opneemt en kunnen de periode makkelijker in schijven opdelen. Alleenstaande ouders krijgen ook 1 jaar en wie een kind adopteert, kan in de periode voor de adoptie al een beroep doen op het verlof. Daarnaast pleiten de Vlaamse socialisten voor meer en flexibelere kinderopvang en voor stimulansen voor onthaalouders, die nu veel moeten investeren om zich te kunnen vestigen. Een gewestpremie moet daar een mouw aan passen. De partij wil ook meer kinderopvang in de buurt waar de mensen werken of de trein nemen. In drukke stations moet het bovendien mogelijk zijn via dienstencheques strijk- en boodschappendiensten te voorzien. Dat alles zal gezinnen extra tijd opleveren. Tot slot voorziet de sp.a voor zwangere, zelfstandige vrouwen bijkomende huishoudelijke hulp en wil ze minder fiscale verrassingen na het zwangerschapsverlof.

CD&V stelt levenslooprekening voor

(belga) - CD&V lanceert een aantal voorstellen om gezinnen beter te ondersteunen. Het meest opvallende is dat van een levenslooprekening. Werknemers moeten in de periodes dat ze meer tijd hebben om te werken, een reserve kunnen aanleggen om te gebruiken wanneer ze meer tijd willen voor andere zaken. Concreet stelt CD&V voor dat werknemers jaarlijks tot maximaal 10 procent van hun brutoloon kunnen sparen om later een periode van onbetaald verlof mee te financieren. CD&V wil ook de koopkracht van gezinnen versterken door de kinderbijslag welvaartsvast te maken en de kinderbijslag voor zelfstandigen op te trekken tot op het niveau van werknemers.

Voorts pleit de partij voor de uitbreiding van het bevallingsverlof voor moeders tot 20 weken, te spreiden voor en na de bevalling. Voor zelfstandigen wil CD&V een verhoogde en belastingvrije geboortepremie en een meer flexibele moederschapsrust. Zelfstandige moeders moeten zich op een betaalbare manier kunnen laten vervangen in hun zaak. Dat zou kunnen door hen geen sociale bijdragen te laten betalen voor een werknemer die ze daarvoor in dienst nemen, of door een systeem van 'vliegende ondernemers' uit te werken.

Streven naar minder dan 500 verkeersdoden tegen 2015

(belga) - We moeten tegen 2015 streven naar minder dan 500 verkeersdoden per jaar tegenover circa 1.000 slachtoffers vorig jaar. Dat is het nieuwe streefdoel dat de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid (FCVV) vandaag naar voren schuift op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid 2007 in Brussel.

De FCVV formuleert een heel pakket concrete ingrepen. Zo moeten de ongevallen op een betrouwbare manier geregistreerd worden en moeten de ongevallenstatistieken snel beschikbaar zijn om gericht te kunnen werken. De FCVV pleit voor een centrale databank met gegevens van voertuigen, bestuurders, rijbewijzen en ongevallen. De FCVV pleit ook voor een databank met snelheidslimieten. Die zou dan gekoppeld kunnen worden aan gps-applicaties en aan snelheidsbegrenzers (ISA). Wie meermaals betrapt is op overdreven snelheid zou als alternatieve maatregel zo'n ISA-systeem moeten ingebouwd krijgen in zijn wagen.

Het gericht aanpakken van de grootste veiligheidsrisico's moet opgevoerd worden. Zo mag de aandacht voor overdreven snelheid, rijden onder invloed en het niet dragen van de gordel niet verslappen. Ook jongeren en motorrijders verdienen extra aandacht. Om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen stelt de FCVV onder meer voor om de toegelaten alcohollimiet tijdens de leerfase (voorlopig rijbewijs) te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille.

De FCVV pleit ook voor een strengere aanpak van de risicobestuurders, met name van recidivisten. Zo zou er een databank moeten komen 'van alle overtredingen op basis waarvan risicogedrag en recidiven aangepakt kunnen worden', luidt het. Voorts zouden alle betrokkenen bij een ongeval een ademtest moeten afleggen, bij een dodelijk ongeval zou ook iedereen een drugtest moeten ondergaan.

Somers wil initiatief van parlement tegen neonazi's

(belga) - De burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open VLD), dringt aan op een wetgevend initiatief dat neonazistische bijeenkomsten kan verbieden. Somers deed de oproep na een bijeenkomst van de extreemrechtse groepering 'Bloud & Honour' in Mechelen. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) dringt al langer aan op zo'n initiatief. 'Bijeenkomsten die het nazisme verheerlijken kunnen niet door de beugel', reageert Somers. 'Het parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen', stelt de Mechelse burgemeester. Somers zegt dat zijn politiekorps pas op de hoogte was van de bijeenkomst in Mechelen toen de neonazi's al aanwezig waren. Wettelijk gezien kan de politie niet optreden tegen de organisaties zolang ze de openbare orde niet verstoren. De bijeenkomst zelf verliep ook vlekkeloos, aldus Somers. Pas na afloop deed er zich op een adere locatie een incident voor waarbij twee Nederlandse meisjes van Blood & Honour gewond raakten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud