Advertentie

Letse munt onder druk na geruchten over devaluatie

De munt van Letland, de lat, staat onder druk als gevolg van geruchten over een devaluatie. De daling van de concurrentiekracht en het enorme tekort op de lopende rekening maken de lat kwetsbaar en kunnen de toetreding van Letland tot de eurozone uitstellen.

(bloomberg/tijd) - De Letse munt zakte vorige week plots met anderhalf procent tot 0,708 lat per euro, om later lichtjes te herstellen. De sterke koersdaling is opmerkelijk. Sinds zijn koppeling aan de euro, begin 2005, had de lat nauwelijks bewogen. De vrees voor een devaluatie deed de interbankenrente in drie maanden stijgen van 5 tot 9 procent.

Morten Hansen, hoogleraar op de Letlandse campus van de Stockholm School of Economics, sprak twee weken geleden als eerste over een mogelijke devaluatie. Hij schreef in een artikel dat de inflatie en de hogere lonen een negatieve invloed hebben op de concurrentiekracht van de exportsectoren. Als die situatie nog een tweetal jaar voortduurt, kan de concurrentiekracht volgens Hansen zo zwak worden dat een devaluatie noodzakelijk wordt. De econoom vergeleek Letland met IJsland, dat in 2006 zijn munt fors zag dalen.

De wisselmarkt reageerde eerst nauwelijks op het artikel van Hansen. Maar een kleine week later begonnen geruchten over een devaluatie te circuleren. Bovendien meldde het ratingbureau Standard and Poor's (S&P) dat de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Letland verslechteren. S&P waarschuwde voor een harde landing van de economie.

Verscheidene indicatoren tonen aan dat de Letse economie dreigt te ontsporen. De inflatie bedroeg vorig jaar 6,6 procent en de loonkosten stegen met meer dan 20 procent. De daling van de concurrentiekracht deed het tekort op de lopende rekening in de eerste negen maanden van 2006 toenemen tot bijna 18 procent van het bruto binnenlands product. Dat enorme deficit maakt Letland erg afhankelijk van buitenlands kapitaal.

Paniek

De regering reageerde paniekerig op de onrust op de wisselmarkten. De veiligheidsdiensten zijn een onderzoek begonnen en zullen de verantwoordelijken vervolgen, zei Arno Pjatkins, de woordvoerder van eerste minister Aigars Kalvitis. De premier ontkende met klem dat de regering van plan is de munt te devalueren. Hij zei dat de regering maatregelen treft om de inflatie af te remmen. Maar Kalvitis onderstreepte ook dat er geen ingrepen komen om de economie af te koelen. De Letlandse economie groeide vorig jaar met 12 procent.

De Letse munt heeft een spilkoers van 0,7028 lat per euro. Letland probeert de afwijking tegenover de spilkoers te beperken tot 1 procent, hoewel de schommelingsmarge naar boven en beneden 15 procent bedraagt. Als de kloof tegenover de spilkoers meer dan 1 procent bedraagt, intervenieert de centrale bank automatisch. Dat was tot dusver nog niet nodig.

Het EMS II bereidt landen voor op de toetreding tot de eurozone. Een munt moet twee jaar lid zijn van het wisselkoersmechanisme en mag niet devalueren. De lat werd op 29 april 2005 opgenomen in EMS II. Dat betekent echter niet dat Letland al in april 2007 de euro kan invoeren, want de inflatie is veel te hoog. Letland kan op zijn vroegst in 2010 toetreden tot de eurozone. S&P vreest echter dat het land zal moeten wachten tot 2013.

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud