Personeel bezit 1,62 procent kapitaal grootste Belgische ondernemingen

De werknemers van de 23 grootste Belgische bedrijven participeren gemiddeld voor 1,62 procent in het kapitaal van hun werkgever. Dat blijkt uit berekeningen van de European Federation of Employee Share Ownership (EFES).

(tijd) Het aandeelhouderschap van werknemers ligt in ons land lager dan in Frankrijk, maar hoger dan in Duitsland en Denemarken.

EFES zet al enkele jaren acties op poten om het werknemersaandeelhouderschap in de landen van de Europese Unie te promoten. Volgens de federatie leidt het aandeelhouderschap van werknemers tot minder absenteïsme en tot een supplementaire groei van het bedrijfsresultaat met 2 procent.

EFES onderzoekt in welke mate het personeel van de 3.000 grootste ondernemingen in de 25 EU-lidstaten in het kapitaal van de werkgever participeert. Tot nu onderzocht de federatie alle bedrijven met een beurswaarde van minimaal 1 miljard euro. In België onderzocht EFES 23 bedrijven die aan dat criterium beantwoorden. Het gaat onder meer om Fortis, KBC, InBev, Electrabel, Dexia, Belgacom, GBL, Solvay en UCB.

'In België bezit het personeel gemiddeld 1,62 procent van het kapitaal van de grootste ondernemingen', zegt Marc Mathieu, algemeen secretaris van EFES. Dat is minder dan in Frankrijk waar de werknemers gemiddeld 4,10 procent van het kapitaal van de grootste ondernemingen in handen hebben. Een van de redenen is dat er bij onze zuiderburen een langere traditie van werknemersaandeelhouderschap bestaat.

Vergelijking

EFES kan ook al een vergelijking maken met de grootste bedrijven in Duitsland en Denemarken. In Duitsland ligt de werknemersparticipatie in het kapitaal van de grootste werkgevers gemiddeld op 1,05 procent, in Denemarken op 0,47 procent. 'België staat nog veraf van Frankrijk, maar presteert, in vergelijking met andere Europese landen, nog niet zo slecht', vervolgt Mathieu.

Hij verwijst ook naar de gemiddelde waarde van het aandelenkapitaal dat een werknemer in zijn bedrijf aanhoudt. In België bedraagt dat 7.229 euro tegenover 18.456 euro in Frankrijk, 3.090 euro in Duitsland en 4.027 euro in Denemarken.

Mathieu merkt ook op dat bijna alle grote Belgische bedrijven een of andere vorm van werknemersaandeelhouderschap kennen. 'Het belangrijkste kanaal blijft de toekenning van aandelenopties wegens de relatief eenvoudige procedure', stelt Mathieu.

Naast aandelenoptieplannen, kunnen bedrijven in België sinds 2002 een deel van hun winst toekennen aan werknemers in de vorm van aandelen. Daarnaast geven een rist grote bedrijven, waaronder Dexia, hun personeel de mogelijkheid in te tekenen op jaarlijkse kapitaalverhogingen.

EC

Zie: dossier werknemersparticipatie in België in de krant van dinsdag 29 augustus.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud