Politici lanceren bestaande maatregelen als nieuwe projecten

In de aanloop naar de verkiezingen van 10 juni lanceerden politici de voorbije dagen allerlei nieuwe voorstellen die door andere politieke formaties dan weer werden afgeschoten als bestaande maatregelen. Dat geldt zowel voor het voorstel een derdebetalerssysteem voor investeringen in energiezuinige technologiën als het voorstel voor een vooringevuld belastingformulier.

(belga/tijd) - CD&V pleit ervoor dat de overheid voor loontrekkenden zelf de belastingbrief invult, aangezien ze daarvoor over zowat alle nodige gegevens beschikt. Op het vlak van belastingen wil CD&V voorts een eenvoudiger fiscale wetgeving en een hogere belastingvrije som. Een parlementair comité F moet waken over een gelijke behandeling inzake belastingen.

Om haar verkiezingsprogramma uit te tekenen, hield CD&V vier 'Dagen van morgen'. De laatste in Zwijnaarde ging over 'goed bestuur'. Om de dienstverlening van de overheid te verbeteren, wil CD&V ambtenarenzaken, administratieve vereenvoudiging en informatisering onder de hoede van één 'minister van goede dienstverlening' brengen, zei Kamerlid Servais Verherstraeten. Die moet er onder meer voor zorgen dat de overheid automatisch rechten en voordelen toekent zonder dat ze daarvoor telkens opnieuw bij de burgers de gegevens moet opvragen.

Staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), stelde in een reactie op het pleidooi van de CD&V dat sinds 2006 de belastingbrieven reeds vooraf worden ingevuld voor de loonfiches van de 83.650 federale ambtenaren en voor alle pensioenen die uitbetaald worden door de Rijksdienst voor Pensioenen. Hij wees er voorts op dat vanaf dit jaar ook alle weddes van werknemers vooraf ingevuld worden 'indien de werkgever de loonfiches elektronisch heeft bezorgd aan de overheid (via belcotax-on-web)'.

Het voorstel van Gwendolyn Rutten (Open Vld) om een derdebetalersysteem in te voeren voor investeringen in energiezuinige technologieën, werd dan weer teruggefloten door staatssecretaris voor Duurzame Economie Els Van Weert (Spirit). Zij wees er gisteren op dat zij de afgelopen legislatuur al initiatieven genomen heeft voor een derdebetalersyteem voor investeringen in energiezuinige technologieën. Ze vindt het vreemd dat Rutten het Energiebesparingsfonds en FEDESCO, die ze de afgelopen legislatuur heeft gelanceerd, niet kent.

Rutten wil het voor iedereen, ook voor gezinnen die het minder breed hebben, mogelijk maken om bijvoorbeeld zonnepanelen of energiezuinige verwarmingsketels aan te schaffen. Ze wil haar voorstel donderdag voorleggen op de klimaatstudiedag van Open Vld. De investering wordt in stukjes terugbetaald met het geld dat maandelijks wordt uitgespaard op de energiefactuur. Als mogelijke derdebetalers denkt Rutten aan zogenaamde 'energy-saving companies' (ESCO), bedrijven met de nodige knowhow die een bepaald energierendement kunnen garanderen.

Van Weert herinnerde er in een reactie aan dat het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - of kortweg Energiebesparingsfonds - goedkope leningen verstrekt aan mensen die energiebesparende maatregelen willen laten uitvoeren. Voor mensen uit kansengroepen prefinanciert het Fonds de ingrepen. Voor de overheidsgebouwen heeft Van Weert het Federal Energy Saving Company (FEDESCO) gelanceerd.

Ook in Wallonië werden tijdens het weekend allerlei voorstellen in de aanloop naar de verkiezingen geformuleerd. De PS hield een pleidooi voor de ontwikkeling van een nationale strategie voor werkgelegenheid die door alle bevoegdheidsniveaus wordt ondersteund. De Franstalige socialisten willen het accent leggen op de stabiliteit en de kwaliteit van het werk. De partij hoopt zich op die manier te onderscheiden van andere politieke formaties die flexibiliteit en instabiliteit aanmoedigen en vooral in kwantitatieve termen over jobs denken.

De socialisten willen meer bepaald dat mensen van een arbeidscontract van onbepaalde duur kunnen genieten, zonder dat dit uitsluit dat ze tijdens de looptijd van dat contract verscheidene periodes in dienst van andere werkgevers kunnen treden. Inzake werkloosheid pleit de PS voor een verhoging van de uitkeringen aan het begin van de werkloosheidsperiode, zonder de duur van het recht op een uitkering op de helling te zetten.

Een ander idee is de oprichting van een vrijwillige burgerdienst, die elk jaar aan 5.000 tot 10.000 jongeren de gelegenheid zou bieden een werkervaring op te doen. De dienst moet in eerste instantie toegankelijk zijn voor jonge werklozen die na negen maanden nog steeds geen job hebben gevonden. De PS wil ook dat jongeren gratis met de trein kunnen reizen wanneer ze zich naar een opleiding of sollicitatiegesprek begeven.

De Franstalige christendemocraten (cdH) keurden zaterdag op een nationaal congres in Luik hun verkiezingsprogramma goed. Het programma van cdH richt zich op werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting, maar ook op solidariteit, het gezinsleven en respect. Volgens de voorzitster Joëlle Milquet bevindt België zich op een kruispunt en moet de kiezer een keuze maken tussen 'immobilisme en beweging', tussen 'het federalisme van de verdeeldheid of van de unie' en tussen 'de status quo of een ecologische revolutie'. Ze wil een legislatuur 'die zich bekommert om de Belgen en België met rust laat'.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud