Regering tracht vernietiging wapenwet voor te zijn

De federale regering bereidt een wetsontwerp voor dat moet voorkomen dat het Arbitragehof de wapenwet van 8 juni vernietigt. Het grondwettelijk hof formuleerde onlangs kritische bemerkingen over de wet, zonder evenwel tot de schorsing ervan over te gaan.

(tijd) Na de dubbelmoord in Antwerpen door de 18-jarige Hans Van Themsche paste het parlement in ijltempo de wetgeving over de verkoop en het bezit van vuurwapens aan. Wie een wapen wil kopen, moet vooraf een vergunning aanvragen. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven lopende vergunningen maximaal 5 jaar geldig. Doordat de wet meteen van kracht werd, bevonden houders van een vergunning die ouder is dan 5 jaar, zich van de ene op de andere dag in de illegaliteit. De regering heeft dat trachten te voorkomen door in een rondzendbrief van 8 juni dat onderdeel van de wet gedurende zes maanden op te schorten. Betrokkenen kregen zo tot 8 december de tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen.

Een wapenhandelaar en een sportschutter dienden bij het Arbitragehof schorsings- en vernietigingsberoep in tegen de overgangsregeling. Het grondwettelijk hof verwierp op 8 november het schorsingsverzoek; over het vernietigingsberoep doet het later uitspraak.

Volgens het Arbitragehof lijden de verzoekers geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel door de nieuwe wet en is daarmee niet voldaan aan de schorsingsvoorwaarden. De rechters zeiden wel dat hun klacht ernstig moet worden genomen. De wet discrimineert immers de eigenaars van een vergunning die ouder is dan 5 jaar. Dat er voor hen een bijzondere regeling is opgenomen in een rondzendbrief maakt die discriminatie niet ongedaan. De regeling had in de wet zelf moeten staan, suggereert het Arbitragehof.

Het Arbitragehof geeft daarmee aan dat het de overgangsmaatregel in de wet zeker zal vernietigen. De regering bereidt een wetsontwerp voor dat die vernietiging moet voorkomen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de termijn voor het aanvragen van een vergunning verlengd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud