Sociaal vangnet van 2 miljoen mensen stukje opgetrokken

Dat is het gecumuleerde gevolg van een reeks beslissingen die de regering en de sociale partners de afgelopen maanden namen en die nu tegelijkertijd ingaan. In totaal bereiken die ongeveer een vijfde van de bevolking.

(tijd) Amper twee maanden voor de verkiezingen is het electorale effect van zo'n grootschalige operatie natuurlijk mooi meegenomen. In enkele gevallen is het duidelijk dat de timing en de vorm van de verhogingen met die factor rekening houden. Zowat elke minister met een sociaal departement heeft in elk geval een mooie trofee waarmee hij kan uitpakken.

Pensioenbonus

De grootste groep wordt bereikt in de pensioensector. Ongeveer een miljoen gepensioneerden krijgen deze maand een welvaartsbonus. Wie minstens 20 jaar gewerkt heeft krijgt deze maand 75 euro. Gepensioneerden met een loopbaan van slechts 10 tot 19 jaar moeten genoegen nemen met 35 euro. De bonus wordt enkel uitgekeerd aan wie moet rondkomen met een minimumpensioen of wie al minstens 15 jaar op pensioen is. De bonus is een stokpaardje van de federale minister van Pensioenen, Bruno Tobback (sp.a). Die heeft het idee doorgedrukt tegen de zin van de sociale partners. Die hadden veel liever een maandelijkse, procentuele verhoging gezien. De minister erkent dat de 'zichtbaarheid' een belangrijk argument is om voor de premie te kiezen.

Omnio

Al bijna even groot is de groep die in de ziekteverzekering bereikt wordt met de nieuwe Omnio-regeling. Die komt in de plaats van het oude WIGW-statuut. In de praktijk komt het erop neer dat ook de meeste werklozen, werknemers met een laag inkomen en nogal wat eenoudergezinnen voortaan op een betere terugbetaling in de ziekteverzekering kunnen genieten. Er bestond aanvankelijk nogal wat verwarring over de omvang van de daarmee bereikte groep. Volgens de meest recente gegevens gaat het om bijna 800.000 mensen. Omnio kan gerust het paradepaardje van de federale minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), genoemd worden.

Leefloon

Demottes partijgenoot, de minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont, herinnerde er vorige week aan dat ook het leefloon deze maand met 2 procent verhoogd wordt. Die verhoging past in een inhaaloperatie die al enkele jaren aan de gang is. Normaal zou de volgende verhoging pas op 1 oktober toegekend worden. Dat is nu met een half jaar vervroegd. Volgens Dupont zullen ongeveer 270.000 mensen genieten van de maatregel. Dat is een pak meer dan de zowat 80.000 leefloners die ons land telt. Lage uitkeringen in de sociale zekerheid worden eveneens opgetrokken, als dat nodig is om te verhinderen dat ze onder het niveau van het leefloon zakken.

Minimumloon

Ook de werkenden met een laag inkomen worden niet vergeten. Voor hen doet de regering wel niet meer dan de afspraken uitvoeren die vakbonden en werkgevers in hun jongste interprofessionele akkoord maakten.

Alle werknemers uit de private sector, die moeten rondkomen met het minimummaandloon, krijgen deze maand een verhoging met 25 euro. Het minimumbedrag voor een 22-jarige volwassene met een jaar anciënniteit bedraagt voortaan 1.334,03 euro. Voor jongeren en mensen met minder anciënniteit gelden iets lagere bedragen.

Daarnaast krijgen werknemers met een laag loon ook een iets hogere werkbonus. Die werkbonus is een lastenverlaging die ten goede komt van de werknemer. De toegekende bedragen worden met 3 euro per maand verhoogd. Het systeem moet de werkloosheidsval bestrijden.

Een arbeider die niet meer verdient dan 1.283,91 euro krijgt het maximumbedrag van 154,44 euro. Voor een bediende is dat 143 euro. Daarboven wordt het bedrag geleidelijk afgetopt. De bonus valt helemaal weg zogauw men meer dan 2.076,63 euro bruto per maand verdient.

Betrouwbare cijfers over het aantal mensen dat van die maatregelen zal genieten, zijn schaars. Naargelang de bron zouden 160.000 tot 200.000 werknemers moeten rondkomen met het minimumloon.

Overlapping

Als we al die cijfers optellen, komen we op een totale groep van 2.270.000 mensen die door deze maatregelen bereikt worden, de werkbonus niet meegerekend. Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat tussen die groepen overlappingen bestaan. Vooral de Omnio-begunstigden zullen ook vaak van een andere maatregel genieten. Maar dat geldt niet voor de werklozen die het meest profiteren van de Omnio-operatie.

Als we al die elementen in rekening brengen, lijkt twee miljoen begunstigden een realistische raming.

En na die vloedgolf volgt op 1 juni nog de kers op de taart. Welgeteld tien dagen voor de verkiezingen wordt het kindergeld voor alleenstaande ouders die bruto niet meer dan 1.740,25 euro verdienen met 20 euro per maand verhoogd. Ongeveer 62.000 kinderen zouden daarvan kunnen genieten. De verhoging werd door de PS tijdens de laatste begrotingscontrole nog snel doorgeduwd.

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud