Verhofstadt stelt vervroegde vrijlating ter discussie

Premier Guy Verhofstadt (VLD) pleit ervoor daders van zware misdrijven niet langer vervroegd vrij te laten, maar pas na twee derde van hun straf. De sp.a en CD&V staan niet afkerig tegenover het voorstel.

(tijd/belga) - Verhofstadt hield zijn pleidooi naar aanleiding van de dodelijke vechtpartij zaterdag op een bus van De Lijn in Antwerpen. De verdachten zijn zes jongeren tussen 18 en 21 jaar. Het slachtoffer, een 54-jarige treinbestuurder, probeerde op een bus van lijn 23 een zestal amokmakers tot bedaren te brengen. De jongeren keerden zich tegen hem, gaven hem enkele zware klappen en sloegen op de vlucht. Kort daarop overleed de man. Het parket van Antwerpen beticht de zes voortvluchtigen van doodslag. Het parket stelt op basis van getuigenverklaringen dat het om jongeren van allochtone origine gaat.

'Ik denk dat de tijd is gekomen om de wet aan te passen zodat daders van zware misdrijven, zoals gisteren in Antwerpen, niet vervroegd kunnen vrijkomen, maar bijvoorbeeld pas na twee derde van hun straf', stelde premier Guy Verhofstadt gisteren in het ATV-praatprogramma 'Wakker op Zondag'. De wet-Lejeune maakt het mogelijk dat sommige veroordeelden al na een derde van hun straf vrijkomen. Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte is bereid over het voorstel te praten.

Verhofstadt pleitte er ook voor dat De Lijn bijkomende maatregelen zou nemen om incidenten zoals zaterdag zoveel mogelijk te voorkomen. Hij verwees daarbij naar Securail, de veiligheidsdienst die de NMBS enkele jaren geleden oprichtte. NMBS heeft de voorbije jaren veel inspanningen gedaan, en met succes. Op basis van die ervaring kan bij De Lijn een analoog systeem worden ontwikkeld, suggereerde de premier.

Overleg

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) overlegt vandaag met de directie en de vakbonden van De Lijn over een versterking van de veiligheidsmaatregelen in bussen en trams. De gesprekken vinden plaats in het Antwerpse stadhuis. Ook burgemeester Patrick Janssens is bij het overleg aanwezig.

De directeur-generaal van De Lijn, Ingrid Lieten, herinnerde er gisteren aan dat het veiligheidsbeleid van De Lijn op drie pijlers steunt: opleiding en training van chauffeurs, organisatorische en infrastructurele preventiemaatregelen en opvang van de chauffeurs na incidenten. Voor alle voertuigen van De Lijn in Vlaanderen zijn 300 mensen aangesteld als controlepersoneel. Ruim de helft wordt ingezet in de Antwerpse bussen en trams. 36 lijnspotters houden een extra oogje in het zeil.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud