Vlaanderen wijst tweetalig onderwijs af

Het voorstel van PS-voorzitter Elio Di Rupo om tweetalig onderwijs te organiseren in Wallonië, Vlaanderen en Brussel, vindt in Vlaanderen weinig weerklank.

(belga) Het voorstel van Di Rupo is gegroeid uit 'les chantiers de demain', bijeenkomsten van Waalse socialisten waaraan zowel militanten als mensen uit het verenigingsleven en gewone burgers aan deelnamen. Een van de thema's die vaak naar voren kwamen op de bijeenkomsten was de relatie tussen Vlamingen en Walen, aldus PS-voorzitter Elio Di Rupo. Dat leverde twee concrete voorstellen op voor het verkiezingsprogramma van de PS: de oprichting van tweetalige scholen en de organisatie van grote culturele evenementen die beide gemeenschappen dichter bijeen moet brengen.

Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (sp.a), is weliswaar vragende partij voor samenwerking met het Franstalige onderwijs, maar is niet geneigd om tweetalige scholen op te richten langs de taalgrens.

Vandenbroucke vreest dat vooral zero-taligheid dreigt wanneer taalzwakke kinderen worden ondergedompeld in meerdere talen. 'Zeker in Brussel, de rand, Antwerpen en Gent, waar veel anderstaligen leven. Als je dit op een naïeve en ondoordachte manier aanpakt, riskeer je groot onrecht voor anderstalige gezinnen', stelt de Vlaamse minister van Onderwijs.

Volgens de Vlaamse en federale coalitiepartner van sp.a, de Open VLD, is onderwijs een Vlaamse bevoegdheid en de partij wil niet raken aan dat territorialiteitsbeginsel. Leerlingen die slechts een matige kennis van het Nederlands hebben omdat ze thuis een andere taal spreken, riskeren in een tweetalige school helemaal geen Nederlands te leren, merkt Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) op.

Verscheidene studies tonen volgens haar aan dat leerlingen vooral door een gebrekkige kennis van de onderwijstaal, Nederlands in Nederlandstalige scholen en Frans in de Franstalige scholen, achterop raken op school en zonder diploma de school verlaten. Leerlingen die slechts een matige kennis van het Nederlands hebben omdat ze thuis een andere taal spreken, riskeren in een tweetalige school helemaal geen Nederlands te leren.

Brussel

De Brusselse minister Guy Vanhengel (Open Vld), bevoegd voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, is zeker geen voorstander van tweetalige scholen in Brussel. 'Wij hebben geen goede ervaringen met tweetalige instellingen in Brussel', vindt minister Vanhengel. 'In de ziekenhuizen, gemeentebesturen en OCMW's, die tweetalig zouden moeten zijn, stellen we vast dat we in de praktijk alleen met eentaligen worden geconfronteerd. Die ervaring wil ik niet exporteren naar onze scholen', reageert Vanhengel.

Zijn partijgenote en fractieleidster van Open VLD in het Vlaams Parlement, Patricia Ceysens, wijst het voorstel om principiële redenen af. Ze wijst erop dat onderwijs een Vlaamse bevoegdheid is en haar partij wil niet raken aan dat territorialiteitsbeginsel. 'Het is voor ons ondenkbaar dat geraakt wordt aan de exclusieve bevoegdheden omtrent onderwijs die nu toebehoren aan de gemeenschappen', vindt Ceysens. Wel wil Open VLD nadenken over initiatieven om de meertaligheid van leerlingen te verbeteren. 'Zo zouden er bijvoorbeeld uitwisselingen georganiseerd kunnen worden waarbij Franstalige leerkrachten in Vlaamse scholen Frans komen geven. In dergelijke initiatieven kunnen wij ons wel vinden', zegt Ceysens. Ook voor CD&V kunnen experimenten met het uitwisselen van Vlaamse en Franstalige leerkrachten wel.

Minister Vandenbroucke voert al gesprekken met minister van het Franstalige onderwijs Marie Arena over uitwisselingsprogramma over de taalgrens heen met leerkrachten, leerlingen en directies. Hij wil ook samenwerken met het Franstalige onderwijs in Brussel om een aantal gemeenschappelijke problemen aan te pakken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud