Wie milieu vervuilt, draait op voor herstelkosten

Wie het leefmilieu na 1 mei volgend jaar ernstige schade toebrengt, riskeert de kosten van de herstelmaatregelen te moeten betalen. Dat is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 'Milieuschade' in Vlaamse wetgeving.

(tijd) De Vlaamse milieureglemetering bevat al tal van maatregelen en sancties voor bedrijven en particulieren die het niet nauw nemen met het leefmilieu. De EU-richtlijn vormt daar een aanvulling op. Ze is gebaseerd op het bekende credo 'de vervuiler betaalt'. Ze geldt wel enkel voor exploitanten die door beroepsactiviteiten 'aanmerkelijk significante' milieuschade of een onmiddellijke dreiging van milieuschade veroorzaken. De exploitanten draaien dan op voor de kosten van preventie of herstel. Kan de natuur niet of nauwelijks in de oorspronkelijke staat worden hersteld, dan moet op een alternatieve locatie de kwaliteit van het leefmilieu opgekrikt worden. De exploitanten - rechtspersonen, natuurlijke personen, overheden, bedrijven... - moeten ook de risico's voor de volksgezondheid wegwerken. De exploitant kan de factuur van de herstelmaatregelen, opgelegd door de overheid, ontlopen door aan te tonen dat hij niet nalatig was. Hij kan de opgelegde preventieve of curatieve acties ook juridisch betwisten.

De richtlijn dwingt de exploitanten de milieuadministratie op de hoogte te brengen van de veroorzaakte milieuschade. Milieuorganisaties maar ook particulieren kunnen de overheid ook gevallen van (dreigende) milieuschade signaleren en controleren of er afdoende wordt opgetreden.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), houdt vandaag een rondetafel met ondernemers, juristen en milieuexperts over de nieuwe regelgeving. Hij geeft toe dat de impact ervan nog onduidelijk is. Maar dat geldt niet alleen voor Vlaanderen. Prognoses in het buitenland over de verwachte toepassing van de nieuwe milieuregels lopen sterk uiteen. Peeters benadrukt wel dat het milieuschadedecreet niets afdoet aan de burgerlijke aansprakelijkheid bij calamiteiten. Stel dat een tankwagen kantelt op de weg, dan blijft de schade aan het wegdek of aan andere wagens een zaak van verzekeringen en aansprakelijkheid. 'Het herstel van de schade aan de naburige beek en aan eventuele waardevolle planten kan straks echter wel via het milieuschadedecreet worden opgelegd', verduidelijkt Peeters.

KVe

foto belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud