Wymeersch bepleit vereenvoudiging financieel toezicht

In Europa moet het toezicht van de overheid op de financiële producten worden vereenvoudigd om de verwezenlijking van een Europese geïntegreerde financiële markt te stimuleren. De Europese Unie moet niet de financiële wetgeving van de lidstaten uniformiseren, maar financiële producten alleen controleren in het land van oorsprong.

(tijd) Dat zei Eddy Wymeersch, de voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), op de viering van de 70ste verjaardag van twee Belgische banktijdschriften.

Wymeersch zei dat er een overdaad aan regulering bestaat. 'Het zal opvallen dat deze regulering overwegend van Europese oorsprong is. De doelstelling van dit complexe reglementaire apparaat is de verwezenlijking van een geïntegreerde Europese financiële markt. Twee instrumenten worden daarvoor gebruikt: de harmonisatie van de wetgevingen en de vrijheid van vestiging en dienstverlening.'

In de zogenaamde wholesalemarkten is de marktintegratie een feit. Maar aan de consumentenzijde is het beeld totaal anders, merkte Wymeersch op. 'In drie van de vier productsegmenten - spaarrekeningen, vastgoedleningen en consumentenkrediet - wordt de integratie nihil of zeer laag genoemd. Alleen voor beleggingsfondsen is er meer grensoverschrijdend verkeer.'

Daarom kan men zich volgens Wymeersch afvragen of de juiste weg is gekozen bij de vorming van een geïntegreerde financiële markt. 'Waarom is de integratie niet verder doorgedrongen?' De harmonisering van de wetgeving blijkt onvoldoende en daarom zijn dienstverleners niet bereid buitenlandse markten te betreden.

'Binnen Europa zouden de tussenpersonen financiële producten moeten kunnen aanbieden die enkel worden beheerst door het recht in het land van oorsprong', beklemtoont Wymeersch. De lidstaten waar de producten worden aangeboden, moeten zich daarbij onthouden van bijkomende vereisten. Die benadering is niet nieuw, want ze wordt al gevolgd in de richtlijnen over prospectussen en beleggingsfondsen. 'Men zou die regel tot algemeen beginsel moeten uitroepen voor alle producten.'

Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank van België, bepleitte een evaluatie van de toepassing van de wet van 2002 op het financieel toezicht. Die versterkt de synergieën tussen de Nationale Bank en de CBFA. Quaden zei niet of een aanpassing van de wet nodig is, maar liet doorschemeren dat een nog nauwere samenwerking tussen beide instellingen wenselijk is. 'Operationele betrokkenheid van de centrale bank in het toezicht op de banken betekent niet de taak op zich nemen, maar het moet veel verder reiken dan vrijblijvende contacten en uitwisseling van informatie.'

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud