Advertentie
netto

Wordt een ‘bedrijfslaadpaal' bij u thuis belast?

©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Werknemers die een elektrische bedrijfswagen kiezen, krijgen almaar vaker een laadpaal op kosten van het bedrijf bij hun thuis. Maar is die paal een voordeel in natura, waarop u belast wordt? En wat gebeurt ermee als u het bedrijf verlaat?

Wie met een bedrijfswagen op benzine of diesel rijdt, krijgt vaak een tankkaart ter beschikking. Die kaart maakt deel uit van het belastbare voordeel voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen, dat forfaitair wordt aangerekend.

Nu elektrische bedrijfswagens terrein winnen, wordt vaak op kosten van de onderneming een oplaadpaal bij de werknemer thuis geïnstalleerd. Zo’n paal is uiteraard een ander verhaal dan een plastic tankkaart, omdat het om een investering van zo’n 2.000 euro gaat. De vraag is of die investering geldt als een bijkomend voordeel van alle aard.

Uit rulings van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën blijkt dat de installatie van zo’n paal niet als een voordeel voor de werknemer wordt gezien, net als de kostprijs van de opgeladen elektriciteit. De werknemer wordt er dus niet extra op belast.

Een kanttekening is wel dat een ruling in principe alleen geldt voor de onderneming of belastingplichtige die die vroeg. ‘Wie op veilig wil spelen, moet dus zelf een ruling vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen’, benadrukt Veerle Michiels, juridisch adviseur van de hr-dienstverlener SDWorx.

Eigendomsoverdracht

Wat met de laadpaal gebeurt als een autolease afloopt? De afschrijving van zo’n paal gebeurt normaal over dezelfde periode als de leaseperiode van 48 maanden. Nadien vindt - afhankelijk van de afspraken in de carpolicy - eventueel een eigendomsoverdracht van de laadpaal plaats tussen werkgever en werknemer. Volgens bepaalde rulings van de Dienst Voorafgaande Beslissingen ontstaat ook door die overdracht - gratis of tegen betaling - geen bijkomend belastbaar voordeel van alle aard voor de werknemer.

Een laadpaal kost zo’n 2.000 euro, wat 40 euro per maand betekent over een lease periode van 48 maanden.
Bart Massin
Stroohm

De dienst acht de werkelijke waarde voor de werknemer om meerdere redenen verwaarloosbaar. Zo is de waardering van het voordeel alleen aan de orde als de werknemer niet langer voor een elektrische bedrijfswagen kiest na 48 maanden. Als hij opnieuw voor een elektrische bedrijfsauto gaat, blijft hij de laadpaal gebruiken.

Als hij na de lease een ander type bedrijfswagen kiest en de paal blijft staan, heeft die alleen nut als de werknemer of een gezinslid nog over een eigen elektrische wagen beschikt. Laadpalen ondergaan bovendien een snelle technologische evolutie en zijn mogelijk verouderd na 48 maanden.

Terwijl de Dienst Voorafgaande Beslissingen in een achtergebleven laadpaal geen voordeel in natura ziet, doet de RSZ dat wel. De RSZ meent dat een laadpaal die niet verwijderd wordt op het einde van de leaseperiode als een voordeel in natura moet worden gewaardeerd. En dat voordeel moet worden belast.

‘Men moet zo goed mogelijk bepalen wat iemand op de tweedehandsmarkt moet betalen voor een gelijkaardig product,’ zegt Michiels. Voor een relatief nieuw product als laadpalen is dat uiteraard niet evident. ‘De prijsbepaling moet alleszins redelijk zijn. Een symbolische 1 euro is dat niet.’

Een optie is dat de overname wordt afgehandeld tussen de werknemer als privépersoon en de leasingmaatschappij, installateur of laadpalenverdeler. Als de werkgever niet tussenbeide komt, ontstaat geen loonvoordeel voor de werknemer.

Geen verplichte overname

Als u een bedrijfswagen met een tankkaart hebt en u halfweg de leasingperiode het bedrijf verlaat, is de afwikkeling vrij eenvoudig. U moet de kaart dan samen met de auto inleveren. Maar wat met een laadpaal die uw bedrijf aan uw huis plaatste?

Een bedrijf kan u als werknemer niet verplichten de laadpaal over te nemen die het op zijn kosten bij u liet plaatsen. Dat zou indruisen tegen de arbeidsovereenkomstenwet, zegt Michiels. ‘Een beding dat een werknemer verplicht de laadpaal over te nemen kan - door de kostprijs van de laadpaal - iemand belemmeren om ander werk te zoeken.’

In de praktijk blijft de paal ongeveer net zo vaak staan als dat hij wordt weggenomen. ‘De meeste bedrijven schrijven de laadinfrastructuur over dezelfde periode als de leasewagen af’, zegt Bart Massin van Stroohm, een dienstenbedrijf voor elektrische wagenparken. ‘Een laadpaal kost zo’n 2.000 euro, wat 40 euro per maand betekent over een leaseperiode van 48 maanden. Als de werknemer halfweg zijn leasecontract het bedrijf verlaat, is het voor de werkgever nog altijd interessant de paal te recupereren en hem elders te installeren. Dan moet hij geen nieuw toestel kopen voor een andere werknemer.’

Massin stelt dat het voor een werknemer ook nuttig kan zijn de paal over te nemen. ‘Stel dat hij in de helft van het leasingcontract het bedrijf verlaat en hij de laadpaal vrijwillig kan overnemen voor 1.000 euro, dan is dat zeker het overwegen waard. Het lijkt misschien overbodig als je ook van je nieuwe werkgever een laadpaal geïnstalleerd krijgt, maar hij kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een tweede elektrische wagen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie