‘Ik krijg voortdurend de vraag waarom we nog naar de overheidsschuld kijken’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ©Photo News

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelt vast dat crisissen aanmodderen. En hij duikt in een hippe monetaire theorie om argumenten te vinden waarom wel een rem staat op overheidsschulden.

‘In de aanloop naar het CD&V-partijcongres in 2013 kocht ik ‘De perfecte storm’ (2012) van de Gentse economieprofessoren Gert Peersman en Koen Schoors. Ze hebben het over de samenvloeiing van drie stormen: de bankencrisis, de eurocrisis en de vergrijzing. Als ik daar nog eens doorblader, stel ik vast dat nog niet veel veranderd is. We blijven de naweeën voelen van sommige van die crisissen of zitten er nog middenin. Zo zijn er qua aanpak van de vergrijzing wel stappen gezet met de pensioenhervorming, maar we moeten daar verder werk van maken. Er is al veel studiewerk geleverd, van het IMF over de OESO tot de Hoge Raad van Financiën.’

‘Een deel van het boek gaat over fiscale hervormingen, die ik in de federale regering voorbereid. Wat me enorm is opgevallen, is hun pleidooi voor een verlaging van de lasten op arbeid, waarbij die belastingverlaging gefinancierd dient te worden via een verschuiving naar hogere btw-inkomsten. Vandaag is het verschil tussen wat de btw zou moeten opbrengen en wat effectief binnenkomt - de ‘vat gap’ - heel groot in België. Tegenover het tarief van 21 procent staat een werkelijke totale belasting van 10 à 11 procent op elke 100 euro consumptie. Dat heeft te maken met de vele verlaagde tarieven in België. Daar is een grote vraag naar vanuit de diverse sectoren, waarbij de druk soms groot is.’

‘Een ander boek - ‘De ondernemende staat’ (2011) van Mariana Mazzucato - corrigeert het beeld van de dynamische privésector versus de duffe en weinig innoverende overheid. Er is een symbiose tussen die twee: ze versterken elkaar. Dat zagen we ook bij de coronapandemie: de farmasector bracht snel vaccins aan, maar zonder de steun en inspanningen van de overheid was dat niet mogelijk. We onderschatten vaak de rol van de overheid.’

'Voor mijn vakantie ligt ‘The Deficit Myth’ (2020) van Stephanie Kelton klaar. Ze leidt het kamp van de Moderne Monetaire Theorie (MMT). Ik krijg voortdurend de vraag waarom we als overheid nog naar de schuldgraad kijken (lacht). Ik zit zeker niet in de groep die snel de overheidsschuld wil inperken - daarvoor zijn hervormingen op middellange termijn nodig voor een duurzame oplossing -, maar ik geloof ook niet zoals MMT dat we niet moeten omkijken naar de schuld. Op een gegeven moment keert het wantrouwen van de markt zich tegen je. Door het boek te lezen hoop ik de achtergrond van MMT te begrijpen en met sterke tegenargumenten te komen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie