interview

'Systematisch tegen de markt ingaan heeft geen zin'

Jan Longeval, oprichter van financiële consultant Kounselor en docent aan Vlerick Business School ©jonas lampens/ID

Een boek dat hem zijn naïviteit over de financiële sector deed verliezen, en een tweede dat duidelijk maakt wanneer de wijsheid van de massa het laat afweten en tegendraads zijn loont op de beurs. Ziedaar de boeken waaruit Jan Longeval waardevolle marktinzichten puurde.

Boek en Beurs

We vragen beursexperts welke boeken hun marktinzichten vormden.

Vandaag: Jan Longeval, oprichter van de financiële consultant Kounselor en docent aan Vlerick Business School.

‘Een eerste boek dat mij mee gevormd heeft is Liar’s Poker van Michael Lewis. Als je net van de schoolbanken komt, is dat boek de ideale manier om je naïviteit over de financiële sector te verliezen. Lewis beschrijft met de nodige humor zijn wedervaren als obligatiehandelaar op Wall Street in de jaren 80. Hij krijgt felicitaties wanneer hij erin slaagt pure rotzooi te verkopen aan een nietsvermoedende klant. Zulke praktijken zijn een constante gebleken als je ziet wat er gebeurd is bij de financiële crisis, waar grote beurshuizen herverpakte rommelhypotheken (CDO’s, red) verkochten aan naïeve partijen.’

‘Het boek is een goede les en maakt duidelijk dat je niet zomaar moet geloven wat je wordt voorgeschoteld door iemand in een duur maatpak. Ik heb het zelf meegemaakt in de aanloop naar de financiële crisis, toen ik door een Amerikaanse zakenbank benaderd werd om tegen een dikke vergoeding CDO’s te beheren voor mijn toenmalige bank. Ik heb daar twee uur naar gekeken en heb hen dan drie dingen gezegd: bedankt voor de interesse, ik begrijp absoluut niets van wat jullie doen, en ik vrees dat jullie er zelf ook niets van begrijpen. De complexiteit was obsceen. Je moet argwanend blijven tegenover free lunches en gratis advies. Maak steeds je eigen huiswerk.’

‘Het boek dat mij het meest gevormd heeft als belegger is The Wisdom of Crowds van James Surowiecki. Het kernidee is dat een groep mensen die zelf geen experts zijn het in bepaalde omstandigheden altijd beter zal weten dan gelijk welke individuele expert. De expert weet weliswaar meer dan gelijk welk individu, maar de groep als geheel heeft meer informatie dan de expert. Dat inzicht is toepasbaar op veel domeinen, zoals het boek toegankelijk en met veel anekdotes omschrijft, maar zeker ook op de beurs.’

‘Het heeft mijn ogen geopend voor wanneer de markt efficiënt is en dus alle relevante informatie in de koersen weerspiegeld is, en wanneer dat niet het geval is. Op de beurs heb je een grote diversiteit aan opinies, waarbij het prijsmechanisme de fouten van mensen zal opheffen. Meningen die te optimistisch zijn zullen uitgevlakt worden tegenover al te pessimistische meningen, om zo tot de best mogelijke inschatting van de faire waarde te komen.’

‘Maar de massa heeft niet altijd gelijk. Wanneer er sprake is van groepsdenken zullen de fouten elkaar versterken en zal de markt niet efficiënt zijn. Het is zaak te weten wanneer de beurs efficiënt is en je dus passief moet beleggen, en wanneer dat niet het geval is. Een echte tegendraadse belegger wacht dat laatste moment af om dan pas tegen de markt in te gaan. Systematisch tegen de markt ingaan heeft geen zin, zo leert dit boek.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie