CEO Elia: ‘We houden onze ogen open voor overnamekansen'

Chris Peeters: 'Een digitaal systeem kan de verbruiksprijzen van elektriciteit om het kwartier aanpassen, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.' ©Tim Dirven

De beheerder van het hoogspanningsnet Elia kijkt uit naar overnamekansen. Later dit jaar volgt een grote kapitaalverhoging.

Elia , de beheerder van het hoogspanningsnet, plant later dit jaar een kapitaalverhoging van zo’n 400 miljoen euro. Het bedrijf investeert niet alleen in organische groei, maar houdt zijn ogen ook open voor opportuniteiten in het buitenland. Dat zei Chris Peeters tijdens onze negende CEO Talks, waarin lezers van De Tijd hun vragen aan de topman van de groep konden afvuren. Hieronder vindt u de hoogtepunten terug.

Elia plant een grote kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. Waarvoor moet dat geld dienen?

Chris Peeters: 'Drie dingen. In de eerste plaats voor de Nemo-link, de onderzeese kabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk, die naar zijn definitieve financiering gaat. Ten tweede passen we onze kapitaalstructuur aan het nieuwe regelgevende kader in België aan. Dat gaat vanaf 2020 van start. Ten derde dient het geld voor onze toekomstige organische groei.'

Elia is geen ‘gewoon’ aandeel. U bent een monopolist. Wat bepaalt uw winst en het dividend?

Peeters: ‘Onze winst wordt bepaald door aan de ene kant het regelgevende kader in België en Duitsland, waar we actief zijn met 50Hertz, en sinds kort ook Nemo. De regelgevende kaders verschillen, maar vertrekken steeds vanuit de basis waar we een vergoeding krijgen op het eigen vermogen, met daarbovenop een ‘incentive’-structuur, een stimulans die ons vergoedt naarmate we bepaalde operationele doelstellingen halen. Ons dividendbeleid is een stabiel tot licht stijgend dividend, in functie van de inflatie.’

'Hogere rente geen risico voor Elia'

Langetermijnrente

Een deel van de inkomsten hangt ook van de langetermijnrente. Is Elia een rentegevoelig aandeel?

Peeters: ‘Het klopt dat onze resultaten enerzijds voor een deel beïnvloed worden door de jaarlijkse evolutie van de tienjarige OLO (Belgische overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar, red.). Anderzijds voorziet het regelgevende kader in een belangrijke vergoeding voor de realisatie van de grote infrastructuurprojecten, én krijgen we stimulansen voor het realiseren van operationele doelstellingen. Vandaag zijn die belangrijker voor onze cijfers dan de schommelingen van de OLO-rente.’

'Onze eigen rentelasten voor de financiering van de gereguleerde activiteiten worden onder het regelgevend kader gedragen door de tarieven. Ze hebben daardoor geen directe impact op onze cijfers.’

De investering in het Duitse 50Hertz was een groot financieel succes. Kunt u dat elders nog eens overdoen?

De deals in Europa worden duurder en complexer.
Chris Peeters
CEO Elia

Peeters: ‘We houden onze ogen open voor overnamekansen zolang die in onze strategie passen, en sluiten geen enkel Europees land uit. Maar de deals in Europa worden duurder en complexer. Daarom was de overname in Duitsland belangrijk voor ons. We zijn een van de weinige transmissiebeheerders die al een internationale groep zijn. Het positioneert Elia als een attractieve partner voor toekomstige deals.’

Hernieuwbare energie

Voor de omschakeling naar hernieuwbare energie zijn veel veranderingen nodig aan het elektriciteitsnet. Kunnen die uitgaven het profiel van veilig dividendaandeel in gevaar brengen?

2,2 miljard
Investeringen
Elia investeert de komende vijf jaar 2,2 miljard euro in België.

Peeters: 'We investeren inderdaad volop. In België gaat het om 2,2 miljard euro de komende vijf jaar. Enerzijds moeten we de nodige infrastructuur uitbouwen. Deze week kondigden we nog Ventilus aan, een project van 500 miljoen euro om de elektriciteit van de toekomstige windparken op zee naar het binnenland te transporteren. Anderzijds moeten we ook investeren in de digitalisering van het elektriciteitssysteem. We hebben recentelijk het Internet of Energy-project gelanceerd. Daarin zoeken we samen met de sector naar oplossingen voor het beter afstemmen van de schommelingen van de productie van hernieuwbare energie op de vraag en het comfort van de verbruikers. Onze investeringen worden echter vergoed door het regelgevend kader. Het risicoprofiel van Elia verandert dus niet structureel.’

Zal de opkomst van de elektrische auto of de opmars van warmtepompen tot een grote stijging van de vraag naar elektriciteit leiden?

Peeters: ‘De uitdagingen liggen eerder op het vlak van de piekcapaciteit dan op dat van de energie. We denken dat de vraag naar elektriciteit zal stijgen, maar die stijging zal beheersbaar zijn. Het opladen van de wagens in combinatie met het gebruik van bijvoorbeeld warmtepompen vormt een grote uitdaging die enkel door een verregaande digitalisering opgelost kan worden. Daarom is het zo belangrijk dat het project Internet of Energy van start gaat om tijdig de oplossingen voor de toekomst klaar te hebben. Een digitaal systeem kan bijvoorbeeld voorspellen en berekenen wanneer het het best past om een auto op te laden, of om een warmtepomp te laten werken. Of het kan de verbruiksprijzen om het kwartier aanpassen, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.’

Kan ons land een uitstap uit kernenergie aan?

Peeters: ‘Over de uitstap uit nucleaire energie neemt Elia geen standpunt in. Dat is een politieke keuze op basis van een breder maatschappelijk debat. Over de haalbaarheid heeft Elia al diverse studies uitgevoerd. Nog voor de zomer zal opnieuw een studie verschijnen. Technisch is het mogelijk, maar dan moeten wel op tijd de nodige beslissingen genomen worden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie