723.700 besmettingen: het coronavirus in kaart

Sinds het coronavirus begin januari opdook, zijn minstens 723.700 mensen besmet geraakt in 170 landen. Dit zijn de belangrijkste cijfers in grafieken.

In België hebben in totaal 10.836 mensen positief getest op het coronavirus. 431 mensen zijn overleden, 1359 mensen zijn genezen verklaard van het virus (cijfers van 29 maart), dat zich de voorbije twee maanden een weg baande van China naar Europa. Het aantal nieuwe besmettingen in België stijgt nog steeds, al is dat deels te verklaren doordat er veel meer getest wordt dan voorheen.

In Italië zorgde het coronavirus voor een implosie van de zorgsector. In korte tijd overwoekerde het coronavirus de ziekenhuizen op een nooit geziene wijze. Ook in België zijn drastische maatregelen nodig om het aantal besmettingen te beperken zodat de ziekenhuizen de situatie aankunnen. Door de capaciteit van bedden op intensieve zorgen op te trekken van 1.900 naar 2.700 is er op dit moment voldoende marge om de meest acute gevalllen de baas te kunnen.

Pandemie

In december brak het virus uit in de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei. Daar is het onder controle, na weken van strikte quarantaine. Nu het aantal besmettingen niet meer stijgt, komt het openbare leven er stilaan weer op gang. Intussen heeft het coronavirus zich wel razendsnel verspreid over de hele wereld. In 170 landen is minstens één besmetting vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) spreekt officieel van een pandemie

Net als in China lijkt in Zuid-Korea het grootste gevaar afgewend. Dat is te zien aan de afbuigende lijn in de grafiek hieronder. Het land wordt geprezen om zijn doeltreffende aanpak - burgers massaal testen - waarmee het het coronavirus in bedwang heeft gekregen. Het is een voorbeeld van de 'flatten the curve'-strategie die volgens experts levensnoodzakelijk is: het aantal besmettingen voldoende spreiden in de tijd, zodat de ziekenhuizen niet overbelast raken en geen levens in gevaar komen.

Maar in Europa blijft die curve stijgen. De exponentiële toename, die De Tijd in kaart bracht, van de nieuwe besmettingen is nog niet gestopt.

Een aantal Europese landen lijkt af te stevenen op een gelijkaardig scenario als Italië, waar het aantal coronabesmettingen meer dan een maand sinds het uitbreken van het virus is opgelopen tot 97.689. De Italiaanse regering besliste om vanaf 10 maart het hele land in quarantaine te plaatsen. De effecten daarvan zijn nog niet te zien. Tot woensdag heeft het virus in Italië 10.779 levens geëist, het hoogste aantal buiten China.

Epicentrum verschuift van Europa naar de VS

In tegenstelling tot China en Zuid-Korea zijn in onze contreien minder eenduidig strenge richtlijnen van kracht. Europa is een lappendeken van verschillende aanpakken, waarin het ene land al extremer gaat dan het andere.

De extreemste maatregelen zien we in Frankrijk, Spanje en Italië, waar de meeste besmettingen in Europa zijn vastgesteld. Die landen gaan in lockdown. Niemand mag er buitenkomen, behalve voor levensnoodzakelijke boodschappen, of als telewerk onmogelijk is. 

Na China en Europa zijn de Verenigde Staten vandaag het nieuwe epicentrum van de uitbraak. Ondanks een onderrapportering door beperkt testen, lopen de besmettingen peilsnel op. Ongeveer elke drie dagen verdubbelt het. Vandaag zijn in totaal ruim 143.025 besmettingen en 2.514 doden geteld. Na een eerste broeihaard in Seattle aan de westkust, is New York aan de oostkust nu het hardst getroffen. De staat heeft de helft van alle besmettingen gerapporteerd.

Dodelijk

Het duurde even, maar de ziekte heeft ook voet aan de grond gekregen in Zuid-Amerika en Afrika. Het aantal gerapporteerde gevallen ligt er relatief laag, al is de vraag of daar door een beperkte toegang tot de gezondheidszorg geen sprake is van een onderschatting.

Het virus is dodelijk, maar niet ongeneeslijk. Het virus eiste al 34.018 levens, waarvan 3.308 in China, 6.803 in Spanje en 10.779 in Italië. De teller van het aantal genezingen staat op 152.032.

WAAROM ABSOLUTE CIJFERS EN LOGARITMISCHE SCHALEN?

De Tijd brengt meermaals per dag een update in cijfers over de mondiale verspreiding van het coronavirus. De voornaamste bron waar we ons op baseren is de Johns Hopkins University, die houdt door overheidsinstanties gerapporteerde cijfers bij: aantal besmettingen, doden en genezingen per dag. Meer gedetailleerde cijfers over (intensieve) hospitalisaties, gevallen per leeftijdsgroep en per regio nemen we over van nationale overheidsinstellingen. Voor België is dat Sciensano, dat een dagelijks rapport publiceert.

De meeste indicatoren rapporteren we in absolute cijfers, dat laat ons toe om de mate waarin het virus zich verspreidt per land op te lijsten en te vergelijken. Het gebruik van genormaliseerde cijfers, data per capita, is wel interessant om bijvoorbeeld het aantal tests dat wordt uitgevoerd en de druk op de ziekenhuizen per land te vergelijken. Maar om de snelheid en de omvang van de verspreiding te tonen, gebruiken we absolute cijfers.

We maken voor vele grafieken gebruik van een logaritmische schaal. Dat wil zeggen dat elke stap op de verticale as, de y-as, met een factor 10 toeneemt: 10, 100, 1.000, 10.000, … Dat laat ons toe om de exponentiële stijging van bijvoorbeeld het aantal besmettingen tussen landen onderling te vergelijken. Op een klassieke, lineaire schaal zou die stijging veel scherper tonen en zou de stijgende toename per dag minder goed zichtbaar zijn en de vergelijking tussen landen moeilijker zijn. Het gebruik van een logaritmische schaal laat hier ook toe om trends in de verspreiding waar te nemen, of het nu toe- dan wel afname is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie