Amerikanen, Brazilianen, Turken en Russen nog niet welkom in Europa

Als alles volgens planning verloopt, kunnen reizigers uit 15 veilige landen vanaf 1 juli weer naar Europa vliegen. ©BELGA

Europa opent op 1 juli zijn grenzen weer voor mensen uit 15 'veilige' landen. Dat kwamen de ambassadeurs van de lidstaten maandag overeen. De VS, Brazilië, Rusland en Turkije staan niet op de lijst.

De Europese Unie opent zich vanaf woensdag in principe weer wat meer voor de wereld. Aan de meeste Europese binnengrenzen zijn de controles sinds 15 juni verdwenen. Weldra zijn ook reizigers uit vijftien niet-EU-landen weer welkom. 

Burgers uit Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda, Algerije, Georgië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea kunnen vanaf woensdag weer het vliegtuig naar Europa nemen. China staat ook op de lijst met veilige landen. Maar Chinezen kunnen door het wederkerigheidsprincipe pas naar Europa reizen als de Aziatische reus ook Europese burgers toelaat.

Voor Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Turken en Russen rolt Europa zoals verwacht de rode loper nog niet uit. Dat inreisverbod geldt eveneens voor inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen. Alleen Uruguay haalde de lijst van veiligelanden.

Verhitte discussies

In principe kan elke Europese lidstaat bepalen wie op zijn grondgebied welkom is. Maar omdat reizigers gemakkelijk kunnen doorreizen naar andere EU-lidstaten streefden de leden van de Unie ernaar één lijn te trekken.

Voor Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Turken en Russen rolt Europa zoals verwacht de rode loper nog niet uit. Dat inreisverbod geldt eveneens voor inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen.

De kwestie leidde de afgelopen weken tot verhitte discussies in Europese kringen. Dat hoeft niet te verbazen. Lidstaten die economisch erg afhankelijk zijn van de toeristische sector pleitten voor een soepeler inreisbeleid terwijl andere landen de gezondheidssituatie wilden laten primeren.

De hamvraag luidde: welke criteria hanteer je het best om te bepalen of een niet-EU-land de coronacrisis voldoende onder controle heeft om het etiket 'veilig' opgekleefd te krijgen? Natuurlijk vormt het aantal nieuwe besmettingen een belangrijke benchmark. Dat moet in de buurt van of lager liggen dan het Europese gemiddelde per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. 

Ondanks dat epidemiologisch criterium bleef ook maandag een consensus over de lijst van veilige landen onder de ambassadeurs uit omdat politieke argumenten meespeelden. Daarop volgde een stemming waarbij een meerderheid de lijst van 15 landen goedkeurde. De ambassadeurs kwamen overeen de lijst om de twee weken opnieuw te bekijken. 

Nationale wetgeving

De 27 EU-landen hebben nu tot dinsdag 12 uur om zich over het voorstel van de ambassadeurs uit te spreken. De lijst wordt pas officieel bekrachtigd als een gekwalificeerde meerderheid groen licht geeft.

Daarna moeten de landen het besluit omzetten in nationale wetgeving. Dat kan tot vertraging leiden. Bovendien kan elke lidstaat beslissen om reizigers uit bepaalde veilige landen toch nog de toegang te ontzeggen.

Europa had zijn buitengrenzen half maart dichtgegooid in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nadien is het inreisverbod twee keer verlengd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie