Leuven speurt naar corona via rioolwater

De onderzoekers gaan waterstalen nemen op plaatsen die naar één bron te herleiden zijn. ©Dries Luyten

De stad Leuven en de KU Leuven beginnen met een proefproject om corona op te sporen. Via het rioolwater hopen ze broeihaarden van het virus sneller te detecteren.

Zoals ook het druggebruik van een stad afgeleid kan worden uit partikeltjes in het rioolwater, zo willen de universiteit en de stad Leuven op zoek gaan naar sporen van het coronavirus. Samen zetten ze een proefproject op met de bedoeling om lokale uitbraken van het coronavirus te detecteren nog voor er een toename in het aantal patiënten is.

‘Met afvalwateranalyses willen we detecteren of én in welke mate in een bepaald gebied of populatie besmettingen voorkomen, nog voor dat blijkt uit een toename van het aantal mensen dat positief test op Covid-19’, zegt professor Bert Aertgeerts in een persbericht. ‘Bij een deel van de geïnfecteerde mensen komen er ook viruspartikels voor in het spijsverteringstelsel. Die partikels worden uitgescheiden en komen zo terecht in het rioolwater.’

Hulp bij contacttracing

Leuven gaat op enkele plaatsen meermaals per week stalen nemen van het rioolwater. De bedoeling is om metingen te doen bij dichtbevolkte woonblokken, of bijvoorbeeld woon-zorgcentra waar het risico op een snelle verspreiding van het virus groter is. De meetpunten zullen zo gekozen worden dat het rioolwater valt naar één welbepaalde bron. Als dan een toename van het virus gemeten wordt, kan dat nuttige informatie opleveren over waar precies extra maatregelen nodig zijn.

Als dit werkt, dan is het een snelle en relatief goedkope manier om voor bijvoorbeeld een woon-zorgcentrum een waarschuwingssysteem op te zetten.
Bert Aertgeerts
Professor huisartsgeneeskunde KU Leuven

Het project moet uitwijzen of afvalwater kan helpen in de vroegdetectie van broeihaarden. ‘Als dit werkt, dan is het een snelle en relatief goedkope manier om zowel voor grotere gebieden als voor bijvoorbeeld een ziekenhuis of een woon-zorgcentrum een vroeg waarschuwingssysteem op te zetten’, zegt Aertgeerts.

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) benadrukt dat het systeem toelaat om ook besmette mensen op te sporen die geen symptomen vertonen. ‘Bij een positieve test in een buurt kunnen gerichte rioolwatertesten het verdere contact- en brononderzoek naar andere besmettingen ondersteunen’, zegt Ridouani.

Lees verder

Advertentie
Advertentie