Alle aandacht naar herstel economie na coronashock

De Belgische economie kan een nieuwe grote lockdown niet aan, waarschuwen economen.

De wereld opnieuw op slot gooien bij een opflakkering van het coronavirus is geen optie, menen almaar meer economen. 'Dat zou catastrofaal zijn voor de economie. De focus moet nu liggen op relance en structurele maatregelen.'

Terwijl de coronapandemie wereldwijd nog aan een opmars bezig is, is het grootste deel van Europa erin geslaagd de longziekte onder controle te krijgen. Bijgevolg gaat het slot er weer van de amechtig naar adem happende economie. Meteen duiken analyses op over de aanpak van de zelden geziene gezondheidscrisis.

Deden overheden er goed aan hun land in quarantaine te plaatsen? Of was die maatregel disproportioneel en veroorzaakte die vooral een zelden geziene economische ravage? Die vraag stelde de Brit David Miles. 'De kostprijs van de lockdown in het Verenigd Koninkrijk is, in vergelijking met de baten, zo hoog dat de strenge maatregelen niet te rechtvaardigen zijn', meent de econoom van het Imperial College.

Bruut instrument

Gaat die stelling ook op voor ons land? 'Of de lockdown in ons land de meest aangewezen strategie was, moet later blijken', zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie Voka. 'Het is natuurlijk een heel bruut instrument dat ingezet is omdat de overheid wellicht te lang gewacht had om maatregelen te nemen. Het was een kwestie van trial and error.'

Het komt er nu op aan het economische weefsel zo intact mogelijk te houden om een snelle doorstart te maken zodra het virus weg is.
Gert Peersman
Gentse econoom

Volgens Van Craeynest is het nu vooral zaak lessen te trekken uit de voorbije maanden. 'Een tweede lockdown bij een opflakkering van het virus zou een catastrofe zijn voor de economie. Heel wat bedrijven hebben hun buffers en reserves opgebruikt. Veel testen en gericht en snel ingrijpen bij een nieuwe golf is de boodschap.'

Ook de Gentse econoom Gert Peersman waarschuwt dat een opflakkering van het longvirus economisch een ramp zou zijn. 'De schade zal nog veel groter zijn. Het is belangrijk het virus zo veel mogelijk onder controle te houden en eerder restrictief te werk te gaan met de afbouw van de lockdown om een nieuwe opstoot te voorkomen.'

Artificiële schok

De coronacrisis laat sowieso diepe sporen na in de Belgische economie. Volgens het Federaal Planbureau stijgt de werkloosheid naar 11,5 procent, krimpt het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met 10,5 procent en loopt het tekort op de begroting op tot 11 procent van het bbp. 

Een tweede lockdown bij een opflakkering van het virus zou een catastrofe zijn voor de economie. Heel wat bedrijven hebben hun buffers en reserves opgebruikt en overleven een nieuwe lockdown niet. Veel testen en gericht en snel ingrijpen bij een nieuwe golf is de boodschap.
Bart Van Craeynest
Hoofdeconoom Voka

'De economie incasseert een serieuze schok, maar voor een deel is die artificieel en te wijten aan een externe factor', merkt Peersman op. 'Het komt er nu op aan het economische weefsel zo intact mogelijk te houden om een snelle doorstart te maken zodra het virus weg is.'

Een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid, menen Peersman en Van Craeynest. 'Met systemen als tijdelijke werkloosheid, overbruggingskredieten en hinderpremies heeft de overheid jobs en bedrijven gered. Nu is de tijd rijp voor structurele maatregelen.'

Spaarcenten

De economen sporen de beleidsmakers aan het vertrouwen van consumenten op te krikken. 'Veel Belgische gezinnen hebben tijdens de lockdown gespaard. Als de regering die spaarcenten aan het rollen krijgt, kan de economie snel herstellen.'

Daarnaast zien ze heil in overheidsinvesteringen. 'Denk ook aan de arbeidsmarkt', zegt Van Craeynest. 'Heel wat bedrijven kondigen ontslagrondes aan. Veel van die jobs komen nooit meer terug. De uitdaging bestaat erin die werklozen om te scholen.'

Dat nog altijd geen volwaardige federale regering in het zadel zit, vergemakkelijkt de relance niet, stippen Peersman en Van Craeynest aan. 'Maar veel bevoegdheden zitten op regionaal niveau. Die regeringen kunnen ook meer inspanningen doen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie