Alleen Brussel boven grens van 5 procent positieve gevallen

Het testcentrum in Brussels Airport ©Photo News

Het Brussels Gewest telt het hoogste percentage positieve coronatests in vergelijking met de Belgische provincies. De rest van het land zit nog onder de kritieke grens van de Wereldgezondheidsorganisatie van 5 procent, maar het percentage stijgt overal.

Voor het eerst publiceert het wetenschappelijk instituut Sciensano cijfers over coronatests op het niveau van de provincies en het Brussels Gewest. Dat is belangrijk om een gedetailleerder beeld te krijgen op hoe het coronavirus in ons land huishoudt.

Naast contactopsporing is testen onontbeerlijk om een beeld te krijgen op de epidemie. Een van de hulpmiddelen om ons testbeleid te evalueren is de positiviteitsratio, het percentage positieve testresultaten. Doordat we nu beschikken over zowel testdata als het aantal gevallen op niveau van de provincies, kunnen we het lokale testbeleid beter tegen het licht houden.

De positiviteitsratio voor het hele land bedraagt 3,2 procent voor de week van 8 tot 14 september, maar er zijn regionale verschillen. Brussel telde in die periode 6,4 procent positieve tests, Antwerpen 3,4 procent. De laagste ratio, 1,9 procent, is voor West-Vlaanderen en Limburg, waar het virus het hardst woedde in het begin van de epidemie.

Een hoge positiviteitsratio - de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) legde in mei een drempel van 5 procent vast - suggereert veel onontdekte gevallen en een te snelle verspreiding van het virus, waardoor strengere maatregelen nodig zijn. Een lage ratio duidt op voldoende tests en een tragere verspreiding. De WGO stelt dat maatregelen afgebouwd kunnen worden nadat de ratio twee weken onder de drempel van 5 procent blijft. Ter vergelijking: eind maart, op het hoogtepunt van de eerste in ons land, lag de ratio rond de 30 procent, na eind april is die voor België onder de 5 procent gebleven.

Overal toenames

De thermometer van het herstel: zo herneemt de Belgische economie

©Mediafin

Zes maanden na het begin van de coronacrisis maakt De Tijd de balans van de Belgische economie op. Wie is opnieuw aan de slag, hebben we ons sociaal leven hernomen en welke sectoren herstellen zich en welke niet?

De situatie in België lijkt dus onder controle. Er zijn meer gevallen van corona - een zevendaags gemiddelde van bijna 1.000 - maar er wordt veel meer getest - ruim 31.000 keer per dag. Alleen in het Brussels Gewest gaat de ratio boven de kritieke WGO-grens.

Toch zitten we niet op rozen. 'We zien toenames van de positiviteitsratio in elke provincie', zegt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano. We vissen sinds begin september een steeds hoger percentage mensen op die met het virus besmet zijn. Daarnaast is onduidelijk om welk type mensen het gaat. 'Veel heeft te maken met welke profielen we testen', zegt Devleeschauwer. 'Er zijn verschillen tussen een periode waarin we veel reizigers testen en een met veel hoogrisicocontacten.'

Die gedetailleerde opdeling is er nog niet, maar het is de bedoeling dat ze er komt. Dat is nodig om goed in te schatten of en waar de epidemie aan kracht wint, en meer chirurgisch in te grijpen om het virus onder controle te krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie