analyse

Als iedere soldaat nodig is

Sommige specialisten proberen op eigen houtje een cursus spoedarts, longarts of intensivist te bemachtigen om zich om te scholen. ©Photo News

In de snoeiharde strijd met het coronavirus is elke soldaat nodig. Dus scholen sommige ziekenhuizen in ijltempo hun specialisten om tot longexpert en staan ze klaar om dokters uit hun pensioen te halen. ‘We gaan ze allemaal nodig hebben. De situatie is dramatisch.’

Of er nog iemand handboeken spoed en intensieve zorgen thuis heeft liggen? Mocht er nog iemand aan twijfelen dat we in uitzonderlijke tijden leven, dan mag deze oproep in een Facebook-groep voor artsen hen gerust wakker schudden. 

De oproep, midden deze week, past in een strategie van veel ziekenhuizen om het hoofd te bieden aan de komende coronastorm. Die dreigt de capaciteit van de ziekenhuizen - qua materiaal, bedden én medisch personeel - zo te overstelpen dat iedereen met een medische achtergrond nodig zal zijn. 

In de aanloop naar de aankomende piek schrapten alle ziekenhuizen de ingrepen die niet hoogdringend zijn. Dat maakt niet alleen bedden en beschermingsmateriaal vrij. Een hele hoop specialisten - denk aan neus-, keel- en oorspecialisten, orthopedisten en zelfs plastisch chirurgen - valt nu ook tijdelijk zonder werk. 
Het is een bron van medische geschoold personeel waar veel ziekenhuizen op rekenen om zich te wapenen voor de komende dagen en weken. In ijltempo wordt wie ‘op overschot’ is klaargestoomd om zijn steentje bij te dragen in het gevecht. 

Stoomcursus

Sommige specialisten proberen op eigen houtje een cursus spoedarts, longarts of intensivist te bemachtigen om zich om te scholen. Maar ziekenhuizen doen vooral beroep op een online stoomcurusus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om hun specialisten voor te bereiden. ‘Een paar dagen geleden was die cursus van tien uur nog een aanbeveling voor onze mensen’, zegt dokter Lieven Wostyn, hoofdgeneesheer van de ziekenhuizengroep AZ Delta. ‘Nu hebben we hem verplicht.’
‘Er komt een drama op ons af’, zegt Wostyn. ‘We hebben iedereen nodig als we hier ook maar enigszins door willen geraken.’ 

Het lijdt weinig twijfel dat we straks heel moeilijk ethische beslissingen moeten nemen, iets waar we onze mensen ook op voorbereiden.
Lieven Wostyn
Hoofdgeneesheer ziekenhuisgroep AZ Delta

Volgens de modellen die AZ Delta hanteert, zal het weekend een versnelling van het aantal opnames met zich meebrengen, met de hoogste piek rond 26 maart. ‘Wat die data ons vertellen, is dat we op een tekort afstevenen. Het lijdt weinig twijfel dat we straks heel moeilijk ethische beslissingen moeten nemen, iets waar we onze mensen ook op voorbereiden.'

Wostyn heeft zelfs de gepensioneerde artsen in stelling gebracht, mocht de situatie te accuut worden. Dat zijn mensen tot 75 jaar. Zij staan open om ons te hulp te schieten als het nodig is.’

Niet in elk ziekenhuis worden specialisten omgeschoold. Anderen hopen de komende dagen te trotseren zonder mensen uit hun specialismen te trekken. ‘Wij zijn een groot ziekenhuis, met veel capaciteit’, zegt Hans Rigauts, dd directeur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. ‘We schatten in dat die zal volstaan.’

Protocollen

Om de Covid-19-crisis het hoofd te bieden herstructureerde het ziekenhuis zijn organisatie, zodat alle internisten beschikbaar zijn om coronapatiënten te behandelen. Chirurgen worden er dan weer meer op de spoed ingezet, om de capaciteit op te trekken. ‘Maar in principe kunnen we iedereen in de eigen specialismen houden’, zegt Rigauts. ‘Tenzij veel artsen ziek worden, natuurlijk. Dan spreek je over een ander verhaal.’

Om toch op elke scenario voorbereid te zijn heeft het ziekenhuis protocollen uitgewerkt voor elk scenario. Onder andere de stoomcursus van de WGO werd op een A4 samengevat in een flowchart, die iedereen in principe kan gebruiken. Rigauts: ‘Dit is rampengeneeskunde, ja.’

De vraag is hoe happig dokters zijn om buiten hun eigen vakgebied te treden als de nood het hoogst is. Off the record stellen sommige specialisten zich vragen bij de plannen om hen in te zetten aan het front. Zeker oudere artsen zijn bang, zeker nu berichten binnenlopen van collega’s die zelf zijn gehospitaliseerd. Intern woedt de discussie in veel ziekenhuizen nog volop. 

Bij ons is de medewerkingsbereidheid in ieder geval groot’, zegt Wostyn. ‘Iedereen beseft dat dit een uitzonderlijke situatie is, die we enkel samen kunnen aanpakken.’ 
Of Wostyn toch nog iets van hoop koestert over de nabije toekomst, vragen we aan het einde van het gesprek. ‘Hebt u veel optimisme gehoord in mijn stem?’, kaatst hij de bal terug. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie