Attest verplicht voor wie niet telewerkt

In productiebedrijven kan niet worden getelewerkt. ©Tim Dirven

In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid telewerken verplicht. Uitzonderingen zijn er voor mensen die écht nodig zijn op de werkvloer, maar die moeten dan wel een attest krijgen.

Tot nog toe werd aan bedrijven gevraagd om zo veel als mogelijk een beroep te doen op telewerk. Als meer mensen thuis werken, wordt de kans kleiner dat het coronavirus zich verder kan verspreiden. Omdat het aantal besmettingen blijft stijgen en de ziekenhuizen in de problemen dreigen te komen, werden vrijdag nieuwe maatregelen aangekondigd. Een ervan is het verplichten van telewerk waar het kan.

In het ministeriële besluit, zeg maar het juridische kader voor de nieuwe regels, staat ook met zo veel worden dat telewerk verplicht wordt, 'tenzij die (verplichting, red.) onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening'. Eenzelfde uitzondering is er voor werknemers van essentiële ondernemingen, zoals medisch personeel, politie en werknemers in de voeding- en energiesector.

Attest

Aan werknemers die niet kunnen telewerken moet de werkgever een document overmaken waarin hij uitlegt waarom dat niet mogelijk is. 'Ze (de werkgevers, red.) bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.'

Dat een attest wordt verplicht is opvallend, want tijdens de lockdown in het voorjaar was dat niet het geval. Nochtans waren de regels toen strenger, want er gold een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. In dat geval houdt een attest steek, want mensen moeten kunnen bewijzen dat hun verplaatsing naar de werkvloer een essentiële verplaatsing is.

Inspecties

Kris De Schutter, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht bij Loyens en Loeff, vermoedt dat de verplichting er komt opdat inspectiediensten gemakkelijker controles kunnen doorvoeren. 'Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft die controles al aangekondigd en inspectiediensten zullen werknemers op de werkvloer dan naar hun attest vragen. Als er geen attest is, kan er een sanctie volgen.'

De Schutter waarschuwt bedrijven dan ook. 'Als er een inspecteur langskomt die het ministeriële besluit op de letter volgt, kunnen er sancties volgen als de werknemers dat document niet hebben gekregen.'

Volgens De Schutter leidt de verplichting, die pas zondag werd ingevoerd, tot administratieve overlast. In veel bedrijven - denk aan zowat elke onderneming in de productiesector - is het evident dat werknemers niet kunnen telewerken. 'Als die maandag de vroege shift om zes uur opstarten en die documenten zijn niet voorhanden, zijn ze eigenlijk niet in regel.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie