Binnenkort coronatesten voor iedereen met hoest

Philippe De Backer. ©Tim Dirven

De voorschriften om iemand al dan niet te testen op een coronabesmetting worden binnenkort versoepeld. Het is een van de puzzelstukjes, samen met een app en coronaspeurders, om ook na de lockdown de verspreiding van het virus in te dammen

Iedereen die zich bij de huisarts aanmeldt met griepachtige symptomen mag binnenkort getest worden. Dat is beslist in de Risk Management Group, zo meldde Het Nieuwsblad dinsdagochtend. De nieuwe richtlijn zal vrijdag aangekondigd worden door de Nationale Veiligheidsraad als een van de krachtlijnen in de exitstrategie.

Tot op heden kreeg iedereen met milde symptomen het telefonisch advies van de huisarts om thuis uit te zieken. Alleen bij zware gevallen bij wie een vermoeden van besmetting was v,oerde de huisarts zelf een staalname uit of stuurde de arts zijn patiënt door naar een triageplaats of ziekenhuis. Voor zorgverleners was de regel initieel 'iedereen met symptomen van een acute infectie aan de onderste of bovenste luchtwegen, én koorts'. Die laatste voorwaarde voor koorts is intussen weggevallen. Ook de rest van de bevolking zou nu onder hetzelfde regime als de zorgverleners vallen. 

Testcapaciteit

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan moeten we heel veel testen. Nu is het zaak op het terrein mensen te vinden die effectief de staalnames kunnen doen.
Philippe De Backer
Minister van Digitale Agenda

Door de versoepeling van de regels kan de beschikbare testcapaciteit in ons land maximaal benut worden. 'De capaciteit is opgedreven tot ver boven 10.000 testen per dag', zegt de bevoegde minister Philippe De Backer. Maar zelfs nu volop staalnames gebeuren in de woon-zorgcentra en andere zorginstellingen - 210.000 stuks in de komende weken - is de capaciteit nog altijd onderbenut. Dat heeft deels te maken met verdeling van de bevoegdheden tussen het federale en regionale niveau, en met vertragingen met leveringen van materiaal en het afnemen van de stalen.

'Ik ben er al langer een pleitbezorger van voor de exitstrategie de testcriteria uit te breiden. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan moeten we heel veel testen. Nu is het zaak op het terrein mensen te vinden die effectief de staalnames kunnen doen', zegt De Backer. 

Huisartsen

De bedoeling zou zijn de nieuwe richtlijn ten laatste over twee weken uit te rollen. Dat geeft huisartsen de ruimte zich voor te bereiden op een grote toestroom van patiënten. 'Op dit moment zijn de huisartsen nog niet klaar voor die grootschalige golf van tests', aldus de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). 'Er is dus snel overleg vereist.'

Op dit moment zijn de huisartsen nog niet klaar voor die grootschalige golf van tests
Belgische vereniging van Artsensyndicaten BVAS

Huisartsen zullen over genoeg materiaal moeten beschikken, gaande van neuswissers om de staalafnames te doen tot beschermingspakken, brillen, handschoenen en mondmaskers. 'Dit is een goed initiatief. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen, maar we moeten dit veilig kunnen doen', zegt Dirk Scheveneels, ondervoorzitter van BVAS. 'Dat beschermingsmateriaal is nog onvoldoende aanwezig. Er zouden maskers onderweg zijn, maar het zal toch in orde moeten komen.'

Bovendien komen huisartsen voor het probleem te staan om gewone patiënten en Covid-19-patiënten van elkaar te scheiden in hun praktijk. 'Dat is niet onoverkomelijk maar zal enige creativiteit vergen', klinkt het. 'Niet iedereen beschikt over twee aparte wacht- en onderzoekskamers. Consultaties voor potentiële Covid-19-patiënten in één blok op het einde van de dag leggen, is wel een mogelijkheid.'

Om te voorkomen dat huisartsen overstelpt worden, roepen BVAS en Domus Medica de overheid op om de bevolking heel duidelijk te informeren dat enkel patiënten met luchtwegproblemen zich kunnen aanbieden voor een test, en dat het uiteindelijk de de arts is die de beslissing neemt. 

Het uitbreiden van het aantal testen is een van de belangrijke puzzelstukken in de exitstrategie. Wie symptomen heeft en positief test, moet zich isoleren en alle contacten vermijden. Vervolgens kan met behulp van een app en een leger 'coronaspeurders' iedereen opgespoord worden met wie die persoon de voorbije dagen in contact is geweest en die hij dus mogelijk besmet heeft. Om die personen vervolgens ook weer te testen. 

Met de nieuwe richtlijnen zouden ook de private labo's en ziekenhuislabo's hun testapparatuur meer kunnen inzetten. Die klaagden de voorbije weken over het initiatief van De Backer om een consortium op te richten om de testen uit woon-zorgcentra centraal aan te sturen en te verwerken in snel opgezette centra bij onder meer UCB, GSK en Janssen Pharmaceutica. De klassieke labo's bleven daarbij buiten spel. 'Het was eenvoudiger dat voor de woon-zorgcentra op die manier op te schalen. Maar volgens ons zullen de testen voor de volgende fase in de bredere bevolking wel meer via de bestaande kanalen tussen artsen en labo's verlopen', aldus de woordvoerster van De Backer. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie