Corona biedt virusjagers weerwerk

Er is in ons land beroering over het hoge aantal doden, waarbij gewezen wordt naar het beleid rond onze rusthuizen. ©Photo News

De strijd tegen het coronavirus is ondanks positieve trends in de statistieken nog lang niet gewonnen. Dat leert de dagelijkse update van Volksgezondheid.

Het aantal sterfgevallen door corona blijft bijzonder hoog in ons land. De jongste 24 uur zijn 205 overlijdens gerapporteerd, tot een totaal van 2.240. Bij de nieuwe doden zijn 95 bevestigde gevallen van Covid-19, de longziekte die het coronavirus veroorzaakt, uit de ziekenhuizen.

De andere 110 zijn mensen van buiten de ziekenhuizen. Bij niet elk van hen heeft een test bevestigd dat het virus het overlijden heeft veroorzaakt, maar daar bestaat een sterk vermoeden van.

Omdat de rusthuizen meegenomen worden in de statistieken is een groot aantal sterfgevallen ook weer daar te situeren. Het aantal besmettingen en doden in de rusthuizen veroorzaakt commotie, waarbij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het vizier komt.

Hoge leeftijd

Opvallend is de hoge leeftijd van veel overledenen. De overheidsdienst Volksgezondheid rapporteert dat bijna de helft (44%) ouder is dan 85. Bijna acht op de tien zijn ouder dan 75. Onder 45 gaat het om een half procent, 11 gevallen. Let wel, het gaat om cijfers over 1.914 overlijdens. Sciensano, de gezondheidsinstelling die het speerpunt is in de strijd tegen corona, geeft in zijn statistieken aan de leeftijd van 326 mensen nog niet te kennen.

44 procent
Hoge leeftijd
Bijna de helft (44 procent) van de overleden mensen is volgens de statistieken van volksgezondheid ouder dan 85.

Door gebrekkige rapportering uit de Vlaamse rusthuizen moesten de sterftecijfers twee keer bijgesteld worden. In uitgesteld relais kwamen er toen telkens in één klap enkele honderden sterfgevallen bij. Viroloog Steven Van Gucht, die de overheid bijstaat in de strijd tegen corona, verwacht dat dat mogelijk nog één keer gebeurt - voor de sterfgevallen buiten de ziekenhuizen voor 1 april - maar hoopt dat dan wel alles up-to-date is.

Het aantal doden verdubbelt in ons land om de vijf dagen, een vertraging in vergelijking met het begin van de pandemie. Het is te vroeg om grote conclusies te trekken over de impact van corona op de sterftecijfers en hoe België uit de internationale vergelijking komt.

Exitstrategie

Nu Oostenrijk als eerste land plannen ontvouwt om het openbare leven te hervatten, opent die discussie zich ook bij ons. Een groep experts moet daarvoor plannen ontvouwen. Maar ondanks hoopgevende trends is de pandemie in ons land allerminst voorbij.
Na vijf dagen van daling is het aantal ziekenhuisopnames weer gestegen, van 314 naar 487. Daarmee gaat het terug naar het niveau van de voorbije weken.
Omdat ook 524 mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen - het hoogste aantal sinds de corona-uitbraak - bevinden zich voor het eerst sinds het begin van de crisis minder mensen in het ziekenhuis. Het zijn er nu 5.688 tegenover 5.738, of 69 minder, 24 uur eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorg stijgt licht, van 1.260 tot 1.276.
Het bewijst wat de Belgische virusjagers al dagen zeggen. De pandemie trappelt ter plaatse op een plateau en lijkt goed op weg stil te vallen. De vraag is wanneer de statistieken ook echt beginnen te dalen en aan hun lange weg richting einde van de epidemie starten.
De ziekenhuizen lijken de eerste golf goed doorstaan te hebben. Maar er komt nog, hoewel dat dankzij de lockdownmaatregelen minder hevig moet uitvallen. Hoewel het aantal sociale contacten serieus beknot is, doen zich in besloten kring nog altijd besmettingen voor. Dagelijks zijn er nog ruim 1.000 nieuwe bevestigde gevallen. Het aantal positieve gevallen blijft  stabiel, terwijl het aantal testen is gestegen, van 2.000 de voorbije weken tot richting 4.000 nu. Maar verslagen is corona dus nog zeker niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie