Advertentie

Corona in België | Opmars besmettingen vertraagt

©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken.

De dagelijkse coronastatistieken tonen hoe de vierde golf van het coronavirus nog altijd aan kracht wint, al vertraagt de toename nu wel geleidelijk. Maar er is een kentering nodig, nu door de toevloed van patiënten de zorg in al zijn voegen kraakt en de 'planbare' zorg uitgesteld moet worden.

De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 17.839 besmettingen vastgesteld, wat een stijging met 12 procent is.

De positiviteitsratio plafonneert voorlopig op 16,1 procent, meer dan drie keer de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.

Hoe hoger de positiviteitsratio, hoe breder het virus ongedetecteerd in de maatschappij circuleert. Door de vaccinaties leidt die hoge positiviteitsratio echter tot minder doden dan eerder dit jaar.

De voorbije zeven dagen werden elke dag gemiddeld 320 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een toename met 10 procent. Er liggen volgens de recentste cijfers 3.698 mensen (+12%) in het ziekenhuis met Covid-19, het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Daarvan liggen er 780 op de intensieve zorg (+169). Dat laatste, belangrijke cijfer bleef na een snelle daling in de lente - in april hadden bijna 1.000 Covid-19-patiënten intensieve zorg nodig - de hele maand juli vrij stabiel net onder 100, maar ging sinds augustus - en vooral vanaf oktober - scherp in stijgende lijn.

Dankzij de hoge vaccinatiegraad blijft het aantal overlijdens relatief laag in vergelijking met de cijfers van begin dit jaar. Gemiddeld sterven nu per dag 41 mensen aan Covid-19. In totaal zijn in ons land nu meer dan 27.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie

Op dit moment hebben 8,83 miljoen Belgen een eerste vaccinprik gekregen. 75 procent van de totale bevolking is volledig gevaccineerd. Meer dan 70 procent halen was een van de voorwaarden om de vierde fase van het zomerplan van de regering op 1 september in te laten gaan. Door de bijzonder besmettelijke deltavariant moest de regering vorige week weer beperkende maatregelen aan om de besmettingen in te dijken. 'Het virus heeft ons verschalkt', erkende premier De Croo.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Het aantal nieuwe besmettingen per inwoner ligt momenteel het hoogst in de provincie West-Vlaanderen. De afgelopen zeven dagen werden er 1.436 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij de 40- tot 60-jarigen. Het aantal besmettingen bij 80-plussers blijft onder controle, waarschijnlijk door de uitrol van de derde prik.

Druk op de zorg

Het aantal ziekenhuisopnames nam in de afgelopen zeven dagen het sterkst toe in West-Vlaanderen. In die periode werden gemiddeld zo'n 30 nieuwe coronapatiënten opgenomen per 100.000 inwoners. De grote instroom van nieuwe patiënten leidt ertoe dat de druk op de zorg fors is toegenomen.

Slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 41 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds de start van de pandemie op meer dan 27.000. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen sinds maart vorig jaar is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven als in voorgaande jaren. De 85-plussers zijn het zwaarst getroffen. In die leeftijdsgroep sterven al sinds het voorjaar meer mensen dan in andere jaren. In de groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie