analyse

Corona in België | 90 corona-overlijdens per dag

©Mediafin ©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken, die de noodzaak van de verstrengde lockdown onderstrepen.

De klassieke coronadrietrapsraket tekent zich meer dan ooit stijgend af in de statistieken: tussen 21 en 27 oktober zijn volgens de cijfers van Sciensano in België gemiddeld 15.847 mensen per dag besmet geraakt met het coronavirus. Dat is een stijging van 31 procent tegenover de voorgaande periode van 7 dagen.

Door die opmars - die door het selectievere testen minder goed in kaart wordt gebracht - nemen ook de dagelijkse ziekenhuisopnames, intussen 636 (+59%), en overlijdens, 91 (+53%), toe.

Sinds eind september stijgen de besmettingscijfers in ons land van het ene record naar het andere. Toch is de situatie anders dan in het voorjaar. We duiken met u in de cijfers.

Virus circuleert weer sterk

We testen veel meer dan in het voorjaar. De beperkte testcapaciteit - in april schommelde het aantal tests tussen 5.000 en 10.000 per dag - was er vooral voor wie duidelijke symptomen vertoonde. Vandaag testen we veel ruimer, al wordt sinds kort dus niet langer iedereen getest omdat de labo's niet meer kunnen volgen.

De afgelopen week werden gemiddeld 66.000 tests per dag afgenomen. Toch is de registratie van een pak meer besmettingen niet alleen te herleiden tot de verhoogde testcapaciteit. Het virus circuleert veel sterker dan in de zomer. Dat kunnen we opmaken uit het aandeel van de positieve tests, de zogenaamde positiviteitsratio.

Een hoge positiviteitsratio - de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) legde in mei een drempel van 5 procent vast - suggereert veel onontdekte gevallen en een te snelle verspreiding van het virus. Een lage ratio duidt op voldoende tests en wellicht een tragere verspreiding.

Het percentage positieve tests in België is de jongste tijd razendsnel opgelopen. Van 2 procent begin september tot gemiddeld 27 procent vandaag. Maar er zijn grote regionale verschillen. In de provincie Luik zijn de jongste dagen 40 procent van de tests positief, in West- en Oost-Vlaanderen en Limburg minder dan 15 procent. En dat terwijl alle provincies en het Brussels Gewest ruwweg op een vergelijkbaar niveau testen.

Sciensano hanteert een knipperlichtsysteem, waarbij het licht op oranje springt als in een gemeente de voorbije zeven dagen meer dan 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gerapporteerd zijn. Als het aantal nieuwe besmettingen daarna zeven dagen na elkaar toeneemt, springt het licht op rood. Dat is intussen zo goed als overal het geval, zeker in Brussel en Wallonië:

Het virus heeft onder meer door terugkerende skiërs voet aan de grond gekregen in België. Toen testten vooral veertigers en vijftigers positief. Daarna trof het coronavirus voornamelijk 60-plussers, die massaal in het ziekenhuis zijn beland. Vanaf de zomer circuleerde het virus bij mensen jonger dan 40. Vandaag helt de schaal weer meer over naar de kwetsbaardere groep ouderen, wat meteen de snel oplopende dodentol verklaart.

Druk op zorg neemt toe

Er belanden weer meer mensen in het ziekenhuis door de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Gemiddeld genomen over de laatste zeven dagen zijn dat er nu 636 (+59%).

6.438 patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een record. De piek van de eerste golf, 5.715 patiënten, dateerde van 6 april. 1.105 patiënten worden behandeld op intensieve zorg. Dat is het hoogste peil sinds midden april, toen de piek van de eerste golf enigszins begon te luwen.

Toch is de situatie ook hier niet zomaar te vergelijken met de eerste golf. Nu nemen ziekenhuizen veel sneller covidpatiënten op dan in maart en april, toen ziekenhuisbedden in een heel hoog tempo volliepen. Met de huidige toename dreigt echter een overrompeling in de komende paar weken, vandaar dat de regering vrijdagavond tot een strenge lockdown overging.

In de luwere zomermaanden was een federaal spreidingsplan uitgedacht om de reguliere zorg zo veel mogelijk te vrijwaren tijdens nieuwe coronaopstoten. Dat houdt in dat ziekenhuizen een bepaald percentage van hun ziekenhuisbedden en hun plaatsen op intensieve zorg vrijhouden voor covid. In fase 0 gaat dat om 15 procent van de bedden op intensieve en een viervoud daarvan in de verplegingsafdeling. In volgende fasen reserveert elk ziekenhuis 25 procent (fase 1a), 50 procent (fase 2a) tot 60 procent (fase 2b) van de bedden op intensieve afdelingen.

Intensieve zorg meer onder druk

Vandaag worden meer dan 1.100 mensen op intensieve zorg behandeld. Dat is ruim de helft van de maximaal 2.000 bedden die voor coronapatiënten zijn voorzien. Die zijn verspreid over de provincies. De verdeling geeft een accuraat beeld van hoe het met de druk op de ziekenhuizen zit. Met de kanttekening dat er ziekenhuisnetwerken zijn die over de provinciegrenzen heen samenwerken, dat geeft een lichte vertekening.

In de cijfers zijn grote regionale verschillen te zien. Vooral in het Brussels Gewest en de provincies Luik en Henegouwen is de toestand nijpend.

11.000 slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 90 mensen aan de ziekte, wat de tol sinds de start van de pandemie op 11.452 brengt.

Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen zijn 85-plussers.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het dodelijke coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen, is de oversterfte een veel correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven dan de voorgaande jaren. Ook nu is de verwachting dat weer meer mensen dan gewoonlijk zullen sterven. Ook hier: de grootste tol is voor de 85-plussers, de leeftijdsgroep waarvan al sinds het voorjaar meer mensen sterven dan verwacht. Omgekeerd, bij de jongste groep tot 24 jaar, sterven er dit jaar bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie