analyse

Corona in België | Gemiddeld 8.400 besmettingen per dag

©Mediafin ©mediafin

Een gids door de dagelijkse covid-19 statistieken.

De klassieke coronadrietrapsraket tekent zich opnieuw stijgend af in de statistieken: Tussen 10 en 16 oktober zijn volgens de cijfers van Sciensano in België gemiddeld 8.422 mensen per dag besmet geraakt met het coronavirus. Dat is een stijging van 69 procent tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. En door die opmars nemen ook de gemiddelde aantallen ziekenhuisopnames, intussen 266, en overlijdens, 32, toe.

Sinds eind september stijgen de besmettingscijfers in ons land van het ene record naar het andere. Toch is de situatie anders dan in het voorjaar. We duiken met u in de cijfers.

Virus circuleert weer sterk

We testen veel meer dan in het voorjaar. De beperkte testcapaciteit - in april schommelde het aantal tests tussen 5.000 en 10.000 per dag - was er vooral voor wie duidelijke symptomen vertoonde. Vandaag testen we veel ruimer. De afgelopen week werden gemiddeld 50.000 tests per dag afgenomen. Toch is de registratie van een pak meer besmettingen niet alleen te herleiden tot de verhoogde testcapaciteit. Het virus circuleert ook veel sterker dan in de zomer. Dat kunnen we onder meer opmaken uit het aandeel van de positieve tests, de zogenaamde positiviteitsratio.

Een hoge positiviteitsratio - de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) legde in mei een drempel van 5 procent vast - suggereert veel onontdekte gevallen en een te snelle verspreiding van het virus. Een lage ratio duidt op voldoende tests en wellicht een tragere verspreiding.

Het percentage positieve tests in België is de jongste tijd razendsnel opgelopen. Van 2 procent begin september tot gemiddeld 15 procent vandaag. Maar er zijn grote regionale verschillen. In Luik is meer dan een op de vier tests positief, in Brussel meer dan een op de vijf. En dat terwijl alle provincies en het Brussels Gewest ruwweg op een vergelijkbaar niveau testen. Ter vergelijking: eind maart, op het hoogtepunt van de eerste golf in ons land, lag de ratio rond 30 procent, van mei tot in de zomer is die voor België onder de 5 procent gebleven.

Sciensano hanteert een knipperlichtsysteem, waarbij het licht op oranje springt als in een gemeente de voorbije zeven dagen meer dan 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gerapporteerd zijn. Als het aantal nieuwe besmettingen daarna zeven dagen na elkaar toeneemt, springt het licht op rood. Dat is intussen zo goed als overal het geval, zeker in Brussel en Wallonië:

Het virus heeft onder meer door terugkerende skiërs voet aan de grond gekregen in België. Toen waren het vooral 40- en 50-ers die positief testten. Daarna trof het coronavirus voornamelijk 60-plussers, die massaal in het ziekenhuis zijn beland. Vanaf de zomer circuleerde het virus dan bij mensen jonger dan 40, maar vandaag helt de schaal weer meer over naar de kwetsbaardere groep ouderen.

Druk op zorg neemt toe

Er belanden weer meer mensen in het ziekenhuis aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 2.774 patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie 446 worden behandeld op intensieve zorg. Dat is het hoogste peil sinds mei. Toch is de situatie ook hier niet zomaar te vergelijken met de eerste golf. Nu nemen ziekenhuizen veel sneller covid-patiënten op dan in maart en april, toen ziekenhuisbedden in een heel hoog tempo volliepen.

In de meer luwe zomermaanden is een federaal spreidingsplan uitgedacht om de reguliere zorg zo veel mogelijk te vrijwaren tijdens nieuwe coronaopstoten. Dat houdt in dat ziekenhuizen een bepaald percentage van hun ziekenhuisbedden en hun plaatsen op intensieve zorg vrijhouden voor covid. In fase 0 gaat dat om 15 procent van de bedden op intensieve en een viervoud daarvan in de verplegingsafdeling. In volgende fasen reserveert elk ziekenhuis 25 procent (fase 1a), 50 procent (fase 2a) tot 60 procent (fase 2b) van de bedden op intensieve afdelingen.

Intensieve zorgen meer onder druk

Vandaag worden 446 mensen op intensieve zorgen behandeld. Dat is ongeveer 20 procent van de maximaal 2.000 bedden die voor coronapatiënten zijn voorzien. Die zijn verspreid over de provincies. De verdeling geeft een accuraat beeld van hoe het met de druk op de ziekenhuizen zit. Met de kanttekening dat er ziekenhuisnetwerken zijn die over de provinciegrenzen heen samenwerken, dat geeft een lichte vertekening.

In de cijfers zijn grote regionale verschillen te zien. In het Brussels Gewest en de provincies Luik en Waals-Brabant zijn meer dan 30 procent van de bedden op intensieve zorgen ingenomen, in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant respectievelijk 11 en 5 procent.

10.000 slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 32 mensen aan de ziekte. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen zijn 85-plussers.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het dodelijke coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen, is de oversterfte een veel correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven dan de voorgaande jaren. Ook nu is de verwachting dat weer meer mensen dan gewoonlijk zullen sterven. Ook hier: de grootste tol is voor de 85-plussers, de leeftijdsgroep waarvan al sinds het voorjaar meer mensen sterven dan verwacht. Omgekeerd, bij de jongste groep tot 24 jaar, sterven er dit jaar bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie