Advertentie

Corona in België | Curves vlakken af, maar druk op intensieve zorg blijft immens

©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken.

De dagelijkse coronastatistieken tonen hoe de al genomen maatregelen stilaan beginnen te werken, met een afvlakking van de besmettingscurves en de ziekenhuisopnames. Maar voor de in zijn voegen krakende dienst intensieve zorg zal die kentering pas met vertraging voelbaar zijn.

De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 17.9862 besmettingen vastgesteld, een stijging met 6 procent. Dat is een afvlakking van de curve, die de voorbije weken veel sterker groeide.

De positiviteitsratio plafonneert voorlopig op 16,2 procent, meer dan drie keer de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.

Hoe hoger de positiviteitsratio, hoe breder het virus ongedetecteerd in de maatschappij circuleert. Door de vaccinaties leidt die hoge positiviteitsratio echter tot minder doden dan eerder dit jaar.

De voorbije zeven dagen werden elke dag gemiddeld 318 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een toename met 4 procent. Er liggen volgens de recentste cijfers 3.707 mensen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat is een stijging van 7 procent in vergelijking met het gemiddelde een week eerder, maar het cijfer lijkt te stagneren en door ontslagen in het ziekenhuis neemt de algemene bezetting zelfs stilaan af.

Tegelijk blijft de druk op de dienst intensieve zorg immens. Er liggen 821 op intensieve zorg (+23%). Dat laatste, belangrijke cijfer bleef na een snelle daling in de lente - in april hadden bijna 1.000 Covid-19-patiënten intensieve zorg nodig - de hele maand juli vrij stabiel net onder 100, maar ging sinds augustus - en vooral vanaf oktober - scherp in stijgende lijn.

Dankzij de hoge vaccinatiegraad blijft het aantal overlijdens relatief laag in vergelijking met de cijfers van begin dit jaar. Gemiddeld sterven per dag 44 mensen aan Covid-19. In totaal zijn in ons land nu meer dan 27.100 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie

8,83 miljoen Belgen hebben een eerste vaccinprik gekregen. 75 procent van de totale bevolking is volledig gevaccineerd. Meer dan 70 procent halen was een van de voorwaarden om de vierde fase van het zomerplan van de regering op 1 september in te laten gaan. Door de bijzonder besmettelijke deltavariant moest de regering vorige week weer beperkende maatregelen aan om de besmettingen in te dijken. 'Het virus heeft ons verschalkt', erkende premier De Croo.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Het aantal nieuwe besmettingen per inwoner ligt het hoogst in de provincie West-Vlaanderen. De afgelopen zeven dagen werden 1.436 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij kinderen onder 12 jaar, die nog niet gevaccineerd zijn, en bij de 40- tot 60-jarigen. Het aantal besmettingen bij 80-plussers blijft onder controle, waarschijnlijk door de derde prik.

Druk op de zorg

Het aantal ziekenhuisopnames nam in de afgelopen zeven dagen het sterkst toe in West-Vlaanderen. In die periode werden gemiddeld zo'n 30 nieuwe coronapatiënten opgenomen per 100.000 inwoners. De grote instroom van nieuwe patiënten leidt ertoe dat de druk op de zorg fors is toegenomen.

Slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 44 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds het begin van de pandemie op 27.120. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen sinds maart vorig jaar is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven als in voorgaande jaren. De 85-plussers zijn het zwaarst getroffen. In die leeftijdsgroep sterven al sinds het voorjaar meer mensen dan in andere jaren. In de groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie