Advertentie

Corona in België | Ziekenhuisopnames blijven dalen

©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken.

De dagelijkse coronastatistieken tonen hoe de al genomen maatregelen stilaan beginnen te werken, met een afvlakking van de ziekenhuisopnames en zelfs een lichte daling van de besmettingscijfers.

De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 16.718 besmettingen vastgesteld, een daling met 7 procent.

De positiviteitsratio stijgt wel nog licht tot 16,9 procent, meer dan drie keer de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.

Door de vaccinaties leidt die hoge positiviteitsratio echter tot minder doden dan eerder dit jaar.

De voorbije zeven dagen werden elke dag gemiddeld 286 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een afname met 11 procent. Er liggen volgens de recentste cijfers 3.517 mensen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat is een daling van 6 procent in vergelijking met het gemiddelde een week eerder.

Tegelijk blijft de druk op de dienst intensieve zorg immens. Er liggen 825 coronapatiënten op intensieve zorg (+4%). Dat laatste, belangrijke cijfer bleef na een snelle daling in de lente - in april hadden bijna 1.000 Covid-19-patiënten intensieve zorg nodig - de hele maand juli vrij stabiel net onder 100, maar ging sinds augustus - en vooral vanaf oktober - scherp in stijgende lijn.

Dankzij de hoge vaccinatiegraad blijft het aantal overlijdens - relatief - laag in vergelijking met de cijfers van begin dit jaar. Gemiddeld sterven per dag 50 mensen aan Covid-19. In totaal zijn in ons land nu 27.400 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie

8,72 miljoen Belgen zijn volledig gevaccineerd gekregen, 76 procent van de totale bevolking. Meer dan 70 procent halen was een van de voorwaarden om de vierde fase van het zomerplan van de regering op 1 september in te laten gaan. Door de bijzonder besmettelijke deltavariant moest de regering vorige week weer beperkende maatregelen aan om de besmettingen in te dijken. 'Het virus heeft ons verschalkt', erkende premier De Croo.

Intussen hebben 2,16 miljoen landgenoten een boostershot gekregen, 23 procent van de volwassen bevolking.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Het aantal nieuwe besmettingen per inwoner ligt het hoogst in de provincie West-Vlaanderen. De afgelopen zeven dagen werden 1.436 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij kinderen onder 12 jaar, die nog niet gevaccineerd zijn, en bij de 40- tot 60-jarigen. Het aantal besmettingen bij 80-plussers blijft onder controle, waarschijnlijk door de derde prik.

Druk op de zorg

Het aantal ziekenhuisopnames nam in de afgelopen zeven dagen het sterkst toe in West-Vlaanderen. In die periode werden gemiddeld zo'n 30 nieuwe coronapatiënten opgenomen per 100.000 inwoners. De grote instroom van nieuwe patiënten leidt ertoe dat de druk op de zorg fors is toegenomen.

Slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 50 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds het begin van de pandemie op 27.400. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen sinds maart vorig jaar is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven als in voorgaande jaren. De 85-plussers zijn het zwaarst getroffen. In die leeftijdsgroep sterven al sinds het voorjaar meer mensen dan in andere jaren. In de groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie