Corona in België | Sterke toename positiviteitsratio

©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken. Bijna een tiende van het steeds kleiner aantal mensen dat zich laat testen, blijkt besmet.

De strengere coronamaatregelen die de overheid twee weken geleden oplegde, sorteren enig effect. In de voorbije week werden elke dag gemiddeld 253 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 5 procent in vergelijking met een week geleden. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Sciensano.

De druk op de zorg blijft echter hoog. Er liggen nog altijd 3.214 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (+5%), van wie 919 op de afdeling intensieve zorg (+6%).

De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 3.558 nieuwe coronabesmettingen geteld, wat een daling is met 20 procent. Dat is echter maar een deel van het plaatje, want mensen laten zich opvallend minder vaak testen: 42.400 over de voorbije week, 32 procent minder.

Gevolg: een snelle toename van de positiviteitsratio - het aantal tests dat positief uitvalt - tot 9,4 procent. Dat is het hoogste peil sinds eind november en het dubbele van de 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig beschouwt. Zo'n hoog cijfer suggereert dat het virus breder circuleert in de maatschappij dan de tests detecteren, een vaststelling die door de aanhoudend hoge druk op de zorg gestaafd wordt.

Spuitje richting vrijheid

Tegen de zomer wil de Belgische overheid 70 procent van de bevolking - de drempel voor groepsimmuniteit - ingeënt hebben. Op dit moment hebben 1,9 miljoen Belgen een eerste vaccinprik gekregen, wat neerkomt op grosso modo een zesde van de bevolking.

Het effect van de vaccinatiecampagne wordt ook zichtbaar in de statistieken. Vanaf midden februari is een duidelijke afname zichtbaar van het aantal overlijdens bij ouderen.

Testen, testen, testen

De vaccinatiecampagne is de snelweg naar de vrijheid. Intussen moet een ruime teststrategie helpen het virus in bedwang te houden. In de afgelopen week werden gemiddeld 42.400 tests per dag afgenomen. Dat is een stuk minder dan voor de paasvakantie.

Dat het virus weer meer circuleert, kunnen we opmaken uit het aandeel positieve tests, de positiviteitsratio. Die stijgt naar 9,4 procent, ruim boven de drempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als veilig beschouwt.

Waar en bij wie circuleert het virus?

De provincies Henegouwen, Antwerpen en Luik tellen de meeste nieuwe besmettingen. En de voorbije weken zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij -18-jarigen, die nu veel vaker getest worden. De besmettingen bij 80-plussers nemen af, wat wellicht te maken heeft met de vaccinaties bij die groep.

Druk op de zorg

De situatie in de ziekenhuizen is wat gunstiger dan in april en november. Bovendien nemen de ziekenhuizen nu veel sneller covidpatiënten op dan in maart en april 2020, toen de ziekenhuisbedden in een heel hoog tempo volliepen. Met een strenge lockdown probeert de regering sinds enkele maanden een dreigende overrompeling te verhinderen. De ziekenhuizen gingen over naar fase 1b van het spreidingsplan: de helft van de bedden op intensieve zorg wordt vrijgehouden voor coronapatiënten, wat een impact kan hebben op de niet-dringende zorg.

Het aantal gehospitaliseerde patiënten nam tijdens de tweede golf sowieso minder snel af dan na de eerste golf. Dat heeft verschillende mogelijke oorzaken: het virus is seizoensgebonden, het aantal opgenomen 80-plussers ligt hoger en mensen blijven langer liggen omdat ziekenhuizen geleerd hebben dat ze sommige patiënten er toch nog kunnen doorsleuren.

23.500 slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 43 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds de start van de pandemie op 23.503. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven als in voorgaande jaren. De zwaarste tol is bij de 85-plussers, de leeftijdsgroep waar al sinds het voorjaar meer mensen sterven dan in andere jaren. In de groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie