analyse

Corona in België | Dalende trend besmettingen zet zich door

©Mediafin ©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken: de besmettingen dalen opnieuw licht en zakken onder 2.000 per dag.

Voor het eerst in meer dan twee weken dalen de besmettingen weer. Dat maakt dat opnieuw besmettingen, ziekenhuisopnames àls sterfgevallen afnemen.

Tussen 12 en 18 januari zijn volgens de cijfers van Sciensano gemiddeld 1.963 mensen per dag besmet met het coronavirus in België, een daling met 6 procent tegenover de zeven voorgaande dagen.

Van eind september tot eind oktober stegen de besmettingscijfers in ons land van het ene record naar het andere. Door de harde coronamaatregelen is de curve omgebogen, maar nog niet voldoende om de maatregelen te versoepelen.

Intussen is de vaccinatiecampagne wereldwijd van start gegaan. Tegen de zomer wil de Belgische overheid 70 procent van de bevolking ingeënt hebben, rond die drempel ligt de groepsimmuniteit. De Vlaamse regering mikt op 140.000 inentingen per dag. Midden februari moet de eerste groep geprikt zijn: de bewoners en zorgverleners van de rusthuizen.

Hieronder duiken we met u dieper in de coronacijfers in ons land.

Virus circuleert minder sterk

We testen meer dan in het voorjaar. De beperkte testcapaciteit - in april schommelde het aantal testen tussen 5.000 en 10.000 per dag - was er vooral voor wie duidelijke symptomen vertoonde. Vandaag testen we veel ruimer, al werd op het hoogtepunt van de tweede golf beslist niet langer iedereen te testen, omdat de labo's niet meer konden volgen.

De afgelopen week werden gemiddeld meer dan 42.200 tests per dag afgenomen. Dat is een sterke stijging, maar nog altijd lager dan de piek van ongeveer 70.000 in oktober en november. Dankzij acht nieuwe universitaire labo's zouden later in januari fors meer testen per dag kunnen worden verwerkt.

Het virus circuleert in België veel minder sterk dan in oktober. Dat kunnen we opmaken uit het aandeel van de positieve tests, de zogenaamde positiviteitsratio. Een hoge positiviteitsratio - de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) legde in mei een drempel van 5 procent vast - suggereert veel onontdekte gevallen en een te snelle verspreiding van het virus. Een lage ratio duidt op voldoende tests en wellicht een tragere verspreiding.

Het percentage positieve tests in België liep in het najaar snel op, maar inmiddels ligt de piek duidelijk achter ons. Van 2 procent begin september tot een piek van 30 procent naar nu 5,4 procent. Dicht bij de WGO-definitie van 'onder controle' dus.

Sciensano hanteert een knipperlichtsysteem, waarbij het licht op oranje springt als in een gemeente de voorbije zeven dagen meer dan 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gerapporteerd zijn. Als het aantal nieuwe besmettingen daarna zeven dagen na elkaar toeneemt, springt het licht op rood.

Het virus kreeg in het voorjaar van 2020 voet aan de grond in België, onder meer door terugkerende skiërs. Toen testten vooral veertigers en vijftigers positief. Daarna trof het coronavirus vooral 60-plussers, die massaal in het ziekenhuis zijn beland. Vanaf de zomer circuleerde het virus bij mensen jonger dan 40. Later helde de schaal weer meer over naar de kwetsbaardere groep ouderen.

Druk op zorg blijft hoog

Er belanden nog steeds veel mensen in het ziekenhuis door de gevolgen van Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Over de jongste zeven dagen zijn dat er gemiddeld 125 (+3%).

1.941 patiënten liggen in het ziekenhuis. Dat cijfer ligt nu ver onder het record (7.487) van begin november. 338 patiënten worden behandeld op intensieve zorg.

De situatie is ook hier niet zomaar te vergelijken met de eerste golf. Nu nemen ziekenhuizen veel sneller covidpatiënten op dan in maart en april, toen de ziekenhuisbedden in een heel hoog tempo volliepen.

Met een strenge lockdown probeert de regering sinds enkele weken een dreigende overrompeling te verhinderen. De maatregelen lijken aan te slaan, maar om de zorg te sparen moeten we nog lang geduld hebben voor de regels soepeler kunnen.

Meer dan 20.000 slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 49 mensen aan de ziekte (-9%), wat de tol sinds de start van de pandemie op 20.620 brengt.

Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen zijn 85-plussers.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het dodelijke coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een veel correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven dan in voorgaande jaren. Ook nu is de verwachting dat weer meer mensen dan gewoonlijk zullen sterven. De grootste tol is voor de 85-plussers, de leeftijdsgroep waar al sinds het voorjaar meer mensen sterven dan verwacht. Bij de jongste groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie