netto

Coronaregeling voor wie gecrashte aandelen erft

©REUTERS

Wegens de coronacrash op de aandelenmarkten versoepelt de Vlaamse Belastingdienst de manier waarop aandelen in een erfenis gewaardeerd worden.

De Bel20 noteert momenteel 30 procent onder de piek van midden februari. Midden maart bedroeg het verlies zelfs 40 procent. Die bloedrode beurscijfers zijn ook een streep door de rekening van wie onlangs een pakket aandelen erfde, dat door de beursdaling minder waard is. Maar ook omdat die erfgenamen erfbelasting riskeren te betalen op een hoger bedrag dan wat de aandelen waard zijn op het moment van de erfenisaangifte. Want hoe hoger de waarde van de goederen in de erfenis, hoe hoger de te betalen erfbelasting. 

Dat is een klassiek probleem voor wie beursgenoteerde effecten erft. 'In extreme gevallen kan die discrepantie zo hoog zijn dat zelfs de opbrengst van de verkoop van de effecten niet meer volstaat om de erfbelasting te betalen', merkt Koen Janssens, belastingexpert bij Wolters Kluwer op. 

Laagste koers

Wie erft moet normaal binnen vier maanden na het overlijden de aangifte nalatenschap indienen. Wegens de coronamaatregelen is die termijn met 2 maanden verlengd. In die aangifte moet een waarde op de geërfde goederen geplakt worden, waarop de erfbelasting berekend wordt. Voor goederen zoals vastgoed wijzigt die waarde niet elke dag. Dat is anders voor beursgenoteerde effecten, zoals aandelen of fondsen.

Daarom kunnen erfgenamen voor de waardering van die aandelen kiezen uit de slotkoers op de dag van het overlijden, de slotkoers één maand na het overlijden of de slotkoers twee maanden na die datum. Omdat de coronacrisis en de daaruit volgende beursperikelen het probleem acuter maken, wordt tijdelijk een keuzemoment toegevoegd. U mag in de aangifte ook uitgaan van de waarde van de effecten op de datum drie maanden na het overlijden. 

Voor overlijdens tussen 13 november 2019 en 30 september 2020 hebben erfgenamen dankzij deze versoepeling daardoor de keuze uit 4 momenten om de aandelen te waarderen: de dag van het overlijden zelf, de dag een maand later, die dag twee maanden later of die dag 3 maanden later.

Voor alle effecten moet dezelfde datum worden gekozen. Zo kunnen erfgenamen de datum nemen met de laagste slotkoers, zodat ze minder erfbelasting moeten betalen.

'De datum van 13 maart, toen de lockdown begon, is het uitgangspunt', zegt Janssens. De andere data zijn die datum min de aangiftetermijn.  

In extreme gevallen kan de opbrengst van de verkoop van de effecten niet volstaan om de erfbelasting te betalen.
Koen Janssens
belastingsexpert Wolters Kluwer

'Bovendien wordt een overgangsmaatregel voorzien voor al ingediende aangiftes waarvan de initiële aangiftetermijn verstreken is tussen 13 maart en 21 april 2020 (de dag waarop het nooddecreet over die versoepeling werd gepubliceerd, red.). Als erfgenamen in die situatie alsnog beroep willen doen op het extra moment van waardering, kunnen ze hun keuze aanpassen door een nieuwe aangifte in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Die nieuwe aangifte moet worden ingediend binnen vier maanden vanaf het verstrijken van de initiële aangiftetermijn', zegt Murielle Gijbels, advocate bij Tiberghien. 

De nieuwe keuzemogelijkheid geldt dus voor twee categorieën:

  • overlijdens sinds het begin van de crisismaatregelen, tot 30 september 2020;
  • overlijdens vóór 13 maart 2020 waarvoor de aangiftetermijn nog niet verstreken was bij het begin van de lockdown. Daarvoor bestaat het probleem evengoed, omdat de erfbelasting berekend wordt tijdens de crisisperiode.

Janssens: 'Voor een overlijden op 15 december 2019 moest de aan­gifte ingediend zijn tegen 15 april 2020. Maar tot 15 augustus 2020 mag nog een nieuwe aangifte ingediend worden waarin de effecten aan hun koers op 15 maart worden gewaardeerd.'

Niet gestraft voor stiptheid

Het is ook mogelijk dat de aangiftetermijn nog niet verstreken was op 21 april, maar wel al ingediend was, omdat de betrokkene niet had gewacht tot de laatste dag. 'Dan wordt u niet gestraft voor die stiptheid, want volgens de normale regels kan de aangifte gewijzigd worden zolang de aan­giftetermijn loopt.'

Een vergelijkbare maatregel, om dezelfde reden, werd genomen na de financiële crisis van 2008.

Lees verder

Advertentie
Advertentie