Advertentie
analyse

Coronasterfte verschuift van Vlaamse oude vrouw naar Waalse oude man

©Photo News

Er sterven weer meer mensen dan normaal, al is de tweede golf coronabesmettingen voorlopig minder dodelijk dan de eerste. Het virus slaat wel harder toe in Wallonië waar de slachtoffers vaker oude mannen zijn.

Afgelopen week rondde ons land een nieuwe, jammerlijke kaap: het coronavirus kostte al aan meer dan 15.000 landgenoten het leven. Na de eerste coronapiek in het voorjaar en de hittegolf in de zomer sterven de jongste weken weer meer mensen dan verwacht. Sinds begin oktober tekenen we weer oversterfte op. Tijdens de eerste week van november - de laatst beschikbare data - zit die aan 74 procent. Er zijn bijna 1.500 mensen meer gestorven dan het gemiddelde tijdens dezelfde periode in de vijf jaar ervoor.

©Mediafin

De tweede golf besmettingen overspoelt vooral Brussel en Wallonië, met vooral in de laatste regio een veel hogere sterfte tot gevolg. Daar overleden tussen 2 en 8 november 781 mensen, meer dan dubbel zoveel als verwacht. De oversterfte piekt er op 113 procent al hoger dan in het voorjaar en houdt naar verwachting nog een paar weken aan.

In Vlaanderen, waar de tweede golf minder hard heeft toegeslagen, ligt de oversterfte op 53 procent en dus veel minder hoog. Algemeen beschouwd eist corona tijdens de tweede golf voorlopig minder levens dan tijdens de eerste golf.

Oversterfte op conto van corona

Tussen begin dit jaar en de eerste week van november zijn in totaal 104.950 overlijdens vastgesteld in ons land. Dat zijn er 10.910 of 11,6 procent meer dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Die oversterfte valt volledig toe te schrijven aan Covid-19. Begin november bedroeg het aantal coviddoden 13.425. Dat is meer dan de totale oversterfte en betekent dat het aantal overlijdens door andere doodsoorzaken dit jaar lager ligt dan de voorbije jaren.

©Mediafin

In absolute cijfers kent Vlaanderen de grootste oversterfte, er zijn 5.330 of zo’n 9 procent meer mensen dan normaal gestorven. In Wallonië (4.268 meer overlijdens) en Brussel (1.310 meer overlijdens) vallen minder doden, maar ligt de relatieve oversterfte met 13 en 16 procent wel hoger.

Vlaanderen is vooral hard getroffen tijdens de eerste golf. Het virus - dat dodelijker is voor oude mensen - woedde hevig in de Vlaamse woon-zorgcentra. Die eerste opstoot is duidelijk zichtbaar in de oversterftecijfers (zie grafiek hieronder). Tussen half maart en eind mei zijn er 4.460 doden meer dan normaal. De hoogste dodentol van alle regio’s en een derde meer dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. 

©Mediafin

Algemeen beschouwd slaat de tweede golf voorlopig veel minder dodelijk toe dan de eerste. In absolute cijfers eist die tot nu toe 3.429 levens, waarvan het leeuwendeel in Wallonië: 2.055.

Van Vlaamse oma naar Waalse opa

Tussen de eerste en de tweede golf is er niet enkel een verschuiving gebeurd van noord naar zuid. Het profiel van de overledenen is ook anders. Terwijl in de eerste golf vooral meer Vlaamse vrouwen boven 85 jaar dan verwacht overleden, zien we de jongste weken een groter aantal overlijdens bij mannen in een iets jongere leeftijdsgroep (tussen 65 en 84 jaar). 

Over het hele land bekeken heeft het virus dit jaar de grootste schade aangericht onder de 85-plussers. In die leeftijdscategorie zijn ruim 7.300 extra overlijdens vastgesteld, bijna de helft van de totale dodentol en een oversterfte van 18 procent. In de groep tussen 65 tot 84 jaar zijn 2.622 meer overlijdens dan verwacht genoteerd, een relatieve oversterfte van 10 procent.

In alle andere leeftijdscategorieën vielen net minder doden dan normaal, allicht te wijten aan de verstrengde maatregelen waardoor mensen minder aan gevaarlijke situaties zijn blootgesteld.

©Mediafin

Sterfte erg hoog bij bejaarden, heel laag bij jongeren

Hoe uitzonderlijk dit jaar op het vlak van sterfte is, zien we ook als we niet alleen de gemiddelden van de jongste vijf jaar bekijken, maar ook de minima en maxima. Bij de 65-plussers tekenen de twee opflakkeringen van het virus en de hittegolf van deze zomer zich duidelijk af. Telkens ging het aantal sterfgevallen bij ouderen ver boven het gemiddelde en de maxima van de voorbije vijf jaar.

Bij de groep tot 24 jaar zien we het omgekeerde. Daar lag het aantal sterfgevallen bijna voortdurend onder de laagste waarden van de afgelopen jaren. In die leeftijdsgroep zijn de voornaamste doodsoorzaken aangeboren afwijkingen, zelfdoding en verkeersongevallen.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie