Covid-19 brengt dividend Aedifica niet in gevaar

De impact van Covid-19 op de woon-zorgcentra lijkt het dividend van Aedifica niet in gevaar te brengen. ©Photo News

Aedifica, de specialist in woon-zorgvastgoed, merkt weinig of geen impact van de coronacrisis. De huurders betalen mooi op tijd. De prognoses voor winst en dividend voor dit boekjaar blijven behouden.

Aedifica lanceerde dinsdag nabeurs een persbericht met de boodschap dat er geen wezenlijke negatieve impact is van Covid-19 op de resultaten en prognoses van de groep. Bij beleggers circuleerden hierover heel wat vragen.

De portefeuille van Aedifica bestaat voor 93 procent uit residentiële zorggebouwen en  voor 7 procent uit kinderdagverblijven. 'De residentiële zorggebouwen blijven volledig operationeel (en blijven dus kasstroom genereren), zij het met naleving van zeer strikte beschermingsmaatregelen.' Aedifica heeft geen aanwijzingen dat de oversterfte zo groot is dat de huurbetalingscapaciteit van de operatoren in het gedrang komt.

In Finland ondersteunen de meeste gemeenten de kinderdagverblijven. De omzetdaling tijdens de lockdown in de kinderdagverblijven die Aedifica er eind vorig jaar heeft overgenomen blijft beperkt.

Normaal betalingspatroon

De huurgelden voor het derde kwartaal (tot 31 maart 2020) werden volgens een normaal betalingspatroon ontvangen. Dat geldt ook voor de maand april.

De bouwactiviteiten worden over het algemeen in alle landen voortgezet, met enkele uitzonderingen in België en Duitsland. Door de coronamaatregelen worden de bouwwerkzaamheden in bestaande woon-zorgcentra stopgezet of uitgesteld.

De waarderingsverslagen van de externe onafhankelijke deskundigen voor de volledige Aedifica-portefeuille (reële waarde op 31 maart 2020) vermelden geen significante wijzigingen in de reële waarde.

Dividend

Aedifica verwacht geen significante wijzigingen in de resultaten voor de periode van twaalf maanden van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Omdat het boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2020 is er de intentie een interimdividend van 3 euro bruto per aandeel uit te keren over de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, met betaalbaarstelling in november 2020. De uiteindelijke beslissing en het bedrag van het interimdividend worden bekendgemaakt op 2 september. 

Het persbericht gaat niet in op een analistenrapport van Degroof Petercam dat er in het najaar mogelijk een kapitaalverhoging komt van 550 miljoen euro.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie