opinie

Dagboek Marc Noppen | 'Maatregel bejaarden niet zo bot bedoeld'

Redacteur Weekend & Reportage

UZ-directeur Marc Noppen begrijpt de maatregel om de zwakste besmette bejaarden niet langer naar het ziekenhuis te brengen, maar die boodschap komt wel hard aan. ‘Dat toont nog eens het belang van een goede communicatie in crisistijden aan.’

‘Er is veel commotie over de richtlijn die oproept de zwakste bejaarden uit woon-zorgcentra die besmet zijn met het coronavirus niet meer naar de ziekenhuizen over te brengen. Ik begrijp die maatregel. Vier van de vijf coronapatiënten die in ons ziekenhuis zijn overleden waren tussen 80 en 93 jaar, één was 70 jaar. Allen hadden ze onderliggende aandoeningen. In de hogere leeftijdscategorie is de kans op overlijden sowieso groot als je mensen aan een beademingstoestel moet leggen, ook in niet-coronatijden.’

‘Maar ik begrijp dat zo’n regel cru overkomt. In de praktijk bekijken we geval per geval. Veel variabelen worden in rekening gebracht, zoals de absolute en de ‘medische’ leeftijd van de patiënt, de pathologie en de capaciteit in het ziekenhuis. Bij ons valt die laatste nog altijd mee.’

Uit onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de mensen liever in de thuisomgeving sterft dan in het ziekenhuis.
Marc Noppen
Directeur UZ Brussel

‘Ook hieruit moeten we misschien lessen trekken. Uit onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de mensen liever in de thuisomgeving sterft dan in het ziekenhuis. Maar in de praktijk overlijdt meer dan de helft wel degelijk in het ziekenhuis. Misschien moeten we van het momentum gebruikmaken om die persoonlijke visie en keuze beter in kaart te brengen.’ 

‘Waarom laten we niet iedereen tijdig een soort filosofisch testament opstellen, waarin we heel concreet vastleggen in welke omstandigheden we willen sterven? Dat zou ook de zorgverleners enorm helpen. We kennen dat principe al bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden.’

'Dat de maatregel botter overkomt dan hij bedoeld is, toont het belang een goede communicatie in deze crisis. Meer dan de helft van mijn werk bestaat tegenwoordig uit communicatie. En dat is enorm complex. Dat zie ik op mijn ronde door het ziekenhuis, waar ik zowel langs de afdeling met besmette patiënten als langs de keuken passeer. De hygiënische maatregelen op die plaatsen kunnen niet meer verschillen, maar toch draait het om hetzelfde principe: beschermen. Die complexe boodschap eenduidig overbrengen aan verschillende soorten medewerkers, is heel belangrijk in deze tijden.’

‘Daarom houden we elke morgen vanuit ons auditorium een streamingsessie waarin we duidelijk, consistent en herhaaldelijk het personeel een stand van zaken geven. Honderden van onze 3.800 personeelsleden volgen die rechtstreeks, vele anderen kijken uitgesteld. Ze krijgen een medische stand van zaken en een update. Over de patiëntenflow, de impact op verpleegkunde, het hr-beleid en de toevoer van materialen. Ons communicatieteam is 7/7 bezig met het stroomlijnen van deze berg aan informatie. Permanente crisiscommunicatie. Hun rol is niet te onderschatten.’

We zitten in een ongekende wereld. Daarom is het belangrijk vertrouwen te geven.
Marc Noppen
Directeur UZ Brussel

‘Ook ik leer bij. Over het belang van eerlijkheid bijvoorbeeld. Je moet toegeven dat je iets niet weet. Gaan we voldoende FFP2-mondmaskers hebben? Hoelang sleept dit nog aan? Wanneer komt die piek niet? Op die vragen kan  niemand hier een echt antwoord geven. En dat moet je dan ook duidelijk maken.’

‘We zitten in een ongekende wereld. En daarom is het ook belangrijk vertrouwen te geven. Als dat niet altijd lukt met de antwoorden, kan je ook het initiatief aan de medewerkers laten. Bijvoorbeeld als ze een naaiatelier willen opzetten om mondmaskers te stikken. Of een superette willen openen voor het personeel. Op die manier houden we de positieve sfeer erin.’ 

Lees verder