De Croo voert offensief tegen snelle versoepelingen

Premier Alexander De Croo. ©Photo News

Met de steun van experts probeert premier Alexander De Croo (Open VLD) het beeld te counteren dat er ruimte is voor grote versoepelingen. Uit wetenschappelijke modellen blijkt dat de coronaregels ten vroegste pas vanaf april of zelfs pas vanaf mei een pak losser kunnen worden.

In de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag is er vanuit verschillende hoeken een grote vraag naar soepeler maatregelen. Om er maar enkele te noemen: jeugdorganisaties willen versoepelingen voor jongeren, de cafés en de restaurants willen de deuren openen, de cultuursector wil heropstarten en de pretparken vragen perspectief voor de paasvakantie.

Premier De Croo wil het beeld keren dat er tijdens het overleg tussen de federale en regionale topministers veel coronaregels kunnen worden gelost. Daarom belegde hij maandagmiddag samen met enkele experts een persconferentie. 'We willen een eerlijke analyse van de situatie maken. Eventuele politieke beslissingen zijn voor vrijdag.'

De bedoeling van De Croo is de cijfers te laten spreken. De epidemiologische situatie laat nauwelijks toe dat er op korte termijn grote versoepelingen komen. Als dat toch zou gebeuren, dreigt het aantal besmettingen snel toe te nemen.

Biostatisticus Niel Hens onderzocht de verwachte evolutie van het aantal hospitalisaties wanneer de Britse variant 30, 50 en 70 procent besmettelijker zou blijken, gecombineerd met versoepelingen vanaf 1 maart, 1 april en 1 mei (zie ook onderaan in detail) ©Sciensano

Plateaufase

De viroloog Steven Van Gucht, verbonden aan het wetenschappelijke instituut Sciensano, stelt dat de coronacijfers al weken op een plateau zitten. 'De vlakke curve is niet de natuurlijke gang van zaken. De aard van het virus is exponentieel te groeien. Het feit dat de curve plat is, valt enkel te verklaren doordat er een evenwicht is met de maatregelen.'

Het evenwicht is fragiel en het kan snel keren, in beide richtingen.
Steven Van Gucht
Viroloog

Van Gucht erkent dat de maatregelen hard zijn, maar ze zijn volgens hem succesvol. In veel landen kwamen er na de tweede golf versoepelingen, die bijvoorbeeld in Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot een derde golf hebben geleid. Zelfs een beperkte opstoot van de cijfers na de kerstdagen kon in ons land, anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk, worden vermeden doordat er geen tijdelijke versoepelingen kwamen voor de feestdagen.

'Fragiel evenwicht'

Doordat we geen derde golf moeten platslaan, zijn de maatregelen nu minder strikt dan in veel andere Europese landen. 'Samen met Luxemburg hebben we nu de mildste maatregelen van heel Europa, al besef ik dat ze voor sommige sectoren toch heel hard zijn', zegt Van Gucht.

We moeten nog drie à vier weken afwachten om te kijken wat de impact is van de Britse variant.
Niel Hens
Biostatisticus

'Het evenwicht is fragiel en het kan snel keren, in beide richtingen', benadrukt de viroloog van Sciensano. 'De situatie is nu niet fundamenteel anders dan een maand geleden. We kunnen niet prutsen aan de maatregelen. In de toekomst zal dat door de hogere vaccinatiegraad en de lente wellicht veranderen.'

Britse variant

Bovendien leidt de Britse variant, die snel de overhand aan het nemen is in ons land, tot veel onzekerheid. Met wetenschappelijke modellen probeert de biostatisticus Niel Hens een inschatting te maken van wat het gevolg van die besmettelijkere variant is op het aantal ziekenhuisopnames.

In zijn basisscenario gaat Hens ervan uit dat de Britse variant 50 procent besmettelijker is. Doordat de variant dominant wordt, kan hij zelfs met de huidige maatregelen leiden tot een nieuwe opstoot van het virus en extra ziekenhuisopnames. 'Er kan een heropflakkering komen, maar daar is nog veel onzekerheid over', zegt hij.

Als de huidige maatregelen op 1 maart worden versoepeld en we terugkeren naar de behoorlijk losse regels van september, blijkt uit de modellen dat een derde golf in de ziekenhuizen haast niet te vermijden is. 'De toename zou sterk op de tweede golf kunnen lijken, maar met een grotere belasting van onze ziekenhuizen', stelt Hens.

Wachten tot mei

Blijkt de Britse variant slechts 30 procent besmettelijker, dan is de impact van versoepelingen beperkt. Als de variant, zoals aanvankelijk gezegd, 70 procent besmettelijker zou zijn, dan gaan we zelfs bij een ongewijzigd beleid naar een derde golf. Wetenschappers achten die 70 procent echter niet zo waarschijnlijk.

Als de huidige maatregelen worden volgehouden tot 1 april, is het risico op een zware derde golf in de ziekenhuizen veel kleiner. Bij versoepelingen op 1 mei is er slechts sprake van een beperkte toename van het aantal opnames. Dat is een gevolg van de vaccinatiecampagne, waarbij ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen prioriteit krijgen. Het zijn die bevolkingsgroepen die het meeste risico lopen om in het ziekenhuis te belanden.

'Om goede beslissingen te kunnen nemen moeten we geduld uitoefenen. We moeten nog drie à vier weken afwachten om te kijken wat de impact is van de Britse variant', zegt Hens. 'Maar er is perspectief. We zien alle curves afzwakken richting de zomervakantie.'

Er is een absolute noodzaak om zeer voorzichtig te blijven. Maar we naderen het punt waarop het risico op een derde golf serieus vermindert.
Alexander De Croo
Premier

‘Er is een absolute noodzaak om zeer voorzichtig te blijven’, besluit De Croo. ‘We moeten alles doen om een derde golf te vermijden en daarvoor moeten we onze voorzorgen nemen. Maar we naderen het punt waarop het risico op een derde golf serieus vermindert. Dat is niet morgen of volgende week. Maar het punt is niet meer zo ver af.’

Evolutie van het aantal hospitalisaties bij versoepelingen op 1 maart, naargelang de Britse variant 30, 50 of 70 procent besmettelijker zou zijn ©Sciensano

Evolutie van het aantal hospitalisaties bij versoepelingen op 1 april, naargelang de Britse variant 30, 50 of 70 procent besmettelijker zou zijn ©Sciensano

Evolutie van het aantal hospitalisaties bij versoepelingen op 1 mei, naargelang de Britse variant 30, 50 of 70 procent besmettelijker zou zijn ©Sciensano

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie