Advertentie
analyse

De steile klim naar de verlossing

In het hele land worden verschillende evenementenhallen, parochiezalen en andere grote multifunctionele ruimtes momenteel ingericht als vaccinatiecentra. ©BELGA

Nu we uitzicht hebben op meer vaccins worden politici steeds optimistischer over wanneer we uitzicht krijgen op een normaal leven. Berekeningen van De Tijd tonen wat een kolossale opdracht het wordt om die ambities waar te maken.

‘Het rijk der vrijheid is opnieuw in zicht.’ Met een brede glimlach bracht minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vorige week de blijde boodschap waar iedereen op wachtte. Na de striemende kritiek op de voorzichtige start van de Belgische vaccinatiecampagne veranderde de regering het geweer van schouder en wordt niet langer het voorzichtigste, maar wel het meest optimistische scenario geschetst, waarin iedereen die het wil tegen het einde van de zomer ingeënt moet zijn.

Vlaanderen deed daar deze week nog een schepje bovenop. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moet elke Vlaming die dat wil nog voor de zomer een eerste prikje kunnen krijgen. Een scenario dat doet dromen van een zorgeloze zomer, muziek in ieders oren.

Cijfers van De Tijd tonen wat een herculeswerk het wordt om die ambities waar te maken. Wie de vaccinatiekalender erbij neemt (zie afbeelding hieronder), kan op basis van de timing en de grootte van de te vaccineren deelgroepen berekenen in welk tempo per fase moet worden ingeënt om de Belgische verwachtingen in te lossen.

Grote sprong

De berekeningen houden rekening met twee prikken per persoon, en vanaf juli - wanneer de overheid inschat dat ze een beroep kan doen op het nog goed te keuren ééndosisvaccin van Johnson & Johnson - per maand ook 1 miljoen vaccins die maar één prik vergen.

De cijfers tonen hoe steil de weg naar de verlossing is. Waar we de resterende weken van januari nog rondkomen met 31.765 inentingen per werkdag - zes dagen op zeven - om de overblijvende woon-zorgcentra en het zorgpersoneel in de ziekenhuizen (238.240 mensen) in te enten, klimt dat cijfer in februari al naar 45.897 per dag om de hele eerstelijnszorg, het overige ziekenhuispersoneel en de collectieve zorginstellingen (550.762 mensen) rond te krijgen.

In maart en april moet de echt grote sprong plaatsvinden. Om de 3,3 miljoen 65-plussers en risicopatiënten in de voorziene twee maanden te prikken, moeten we erin slagen gemiddeld 128.499 prikken per werkdag te zetten.

Omdat de essentiële beroepen in de vaccinatiestrategie nog niet zijn gedefinieerd en er dus geen cijfers voor te vinden zijn, zit die categorie in onze berekeningen in de algemene bevolking - in totaal goed voor ruim 4,9 miljoen mensen. De hoop van de regering is dat er tegen dan voldoende vaccins zijn om die laatste onderverdeling te laten vallen. Om tegen het einde van de zomer iedereen gevaccineerd te krijgen, moeten we gemiddeld nog 78.358 prikjes per dag zetten. Al bestaat de hoop dat als er voldoende vaccins zijn, het eerdere tempo kan worden aangehouden of zelfs opgedreven en de finish iets sneller kan worden gehaald.

Logistiek

In heel België wordt druk aan de weg van het logistieke apparaat getimmerd om die snelle schaalvergroting mogelijk te maken. Vaccinatiecentra worden gebouwd, vrijwilligers gemobiliseerd, ijskasten ingeplugd. Maar of we de vooropgestelde kalender halen, hangt vooral af van de beschikbaarheid van de vaccins. Elke vertraging in de ontwikkeling of de beoordeling van de nog goed te keuren vaccins of elke hobbel in de weg van de productie en de levering kan het schema drastisch overhoopgooien. Dat is de keerzijde van de rooskleurige benadering. Het is fijn om perspectief te hebben, maar de foutenmarge is flinterdun.

Dat Pfizer vrijdag liet weten dat het de komende periode minder vaccins dan verwacht zal leveren - weliswaar om dat later goed te maken - is een illustratie van hoe snel de planning overhoop kan worden gehaald.

Hoe wordt u uitgenodigd?

Iedereen wordt uitgenodigd per brief en, als de overheid over de nodige gegevens beschikt, ook via mail en sms. In die communicatie worden de praktische details gegeven, zoals locatie, datum en tijdstip.

In de brief, mail of sms staan een link en telefoonnummer waarmee u zich voor de vaccinatie kunt registreren. Zodra dat gebeurd is, kunt u uw afspraak bevestigen, weigeren of verplaatsen naar een andere dag of uur.

Wie niet reageert, wordt opnieuw gecontacteerd door het lokale bestuur. De vaccinatie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

Voor wie niet mobiel is, kunnen vaccinatieteams aan huis komen. Wie minder mobiel is, kan een beroep doen op het lokale bestuur voor aangepast vervoer, zoals een taxi of via vrijwilligers.

Wie gevaccineerd wordt met een vaccin dat een tweede dosis vergt, de meerderheid van de mensen, krijgt een tweede uitnodiging volgens dezelfde procedure.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie