De verscherpte coronaregels voor bedrijven

Supermarkten blijven open, maar er gelden strikte regels over hoeveel klanten binnen mogen. ©AFP

Vanaf woensdag 12 uur tot en met zondag 5 april gelden nieuwe do’s-and-don’ts voor bedrijven en handelszaken. Een overzicht.

Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten, maar telewerken wordt de regel 'voor alle functies die dat toelaten'. Waar dat niet mogelijk is, moeten bedrijven de regels van sociale afstand (anderhalve meter) respecteren. Kan ook dat niet, dan moeten die bedrijven sluiten.

De naleving van die regels wordt gecontroleerd: de eerste overtreding geeft aanleiding tot een boete en een waarschuwing, de tweede tot verplichte sluiting. De regels gelden niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten. Wat daar onder verstaan wordt, leest u in detail in dit ministerieel besluit.

De ondernemersorganisatie Voka vreest dat heel wat bedrijven gedwongen stilgelegd zullen worden omdat telewerk en social distancing er op korte termijn moeilijk haalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector of verhuisfirma's. In principe kan een verhuis gewoon doorgaan, maar in de realiteit zal het moeilijk zijn om die sociale afstand te bewaren.

Maximaal 30 minuten winkelen

Essentiële verplaatsingen mogen wel nog: naar een voedingswinkel, de apotheek, het benzinestation, het bank- en postkantoor, de dokter en om mensen in nood te helpen. Niet-essentiële winkels moeten dicht. Alleen voedingswinkels (zoals bijvoorbeeld supermarkten, bakkers en slagers), apotheken, diervoedingswinkels en krantenwinkels mogen openblijven.

Ook pechverhelping blijft mogelijk. 'Onze wegenwacht is sowieso een mobiel apparaat. En onze wegenwachters hebben procedures mee gekregen om contact met klanten te vermijden. Sowieso zijn er momenteel veel minder pechgevallen omdat mensen minder buiten komen', aldus Maarten Matienko van VAB.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter. Iedereen mag maximaal 30 minuten binnenblijven.

Als kapper is het niet mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Het is zorgwekkend dat de overheid dat nog altijd niet inziet.
Federatie van Belgische kappers

Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten en de horeca moet het terrasmeubilair binnenzetten. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een GAS-boete.

Kappers mogen maar één klant per keer toelaten. Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, betreurt de beslissing om de sluiting van kapsalons niet verplicht te maken. Ze wijst erop dat het niet mogelijk is anderhalve meter afstand te houden. 'Het is zorgwekkend dat de overheid dat nog altijd niet inziet. Nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun klanten. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog altijd te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog altijd dezelfde dienst als voorheen levert.'

Volgens Coiffure.org is de maatregel mentaal zwaar 'want zij moeten kiezen tussen sluiten zonder tegemoetkoming of open blijven met grote risico's voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en vooral zichzelf'.

Geen openbare markt

Openbare markten mogen niet meer doorgaan, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn.

De Vlaamse recyclageparken zijn sinds dinsdag dicht. Maar de afhalophaler Ivago geeft aan dat hij vuilnis blijft ophalen. 'We hebben wel maatregelen getroffen', aldus de woordvoerder. 'Onze werknemers komen aan in gespreide slagorde, zodat het contact vermindert. En er zitten maar twee in plaats van drie mensen in de cabine van de vuilniswagens. De twee mensen die links en rechts achteraan de vuilniswagen staan, staan op meer dan 1,5 meter van elkaar.'

Wat met poetshulp? 'In principe kan de poetshulp aan de slag blijven, als de regels van sociale afstand en hygiëne gerespecteerd worden. Als er niemand in huis aanwezig is, is dat het geval', aldus een woordvoerder van het crisiscentrum. Sommige poetsbedrijven hebben de deuren evenwel al gesloten. 

De federale overheidsdienst economie heeft een uitgebreide lijst van verbodsmaatregelen voor handelszaken op zijn website staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie