Advertentie
Advertentie

'Er is stress om terug te keren naar werkvloer'

Telewerk was niet voor iedereen een pretje. Sommigen werkten thuis veel langer dan op het werk. ©Myriam Tirler

Met september in aantocht dringt de vraag over de toekomst van telewerk zich steeds meer op. Negen op de tien werkgevers willen een combinatie van thuiswerk en kantoorwerk. 'Het wordt een uitdaging om mensen terug naar de werkvloer te krijgen.'

Met het einde van de zomer in aantocht maken veel bedrijven volop de denkoefening over de terugkeer naar de werkvloer. Het is duidelijk dat telewerk niet meer verdwijnt. Negen op de tien werkgevers kiezen in de toekomst voor een combinatie van kantoorwerk en thuiswerk (zie inzet). Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Kan een werknemer verplicht worden terug te keren naar de werkvloer?

Volgens de recentste cijfers van de Economic Risk Management Group, die dateren van juni, werken nog zeker vier op de tien werknemers gedeeltelijk of volledig thuis. Vrijdag schrapte het Overlegcomité de aanbeveling voor thuiswerk in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel - dat voor corona toesloeg dagelijks ruim 350.000 pendelaars aantrok - blijft die regel wel gelden, omdat de vaccinatiegraad er een pak lager ligt.

‘Juridisch gezien verandert er eigenlijk niets’, zegt Geert Vermeir, juridisch expert bij de hr-dienstverlener SD Worx. ‘Over de aanbeveling om thuis te werken staat niets in de wet. Het staat bedrijven dus vrij om zelf te beslissen. Toch kan een werkgever thuiswerk niet zomaar opleggen, net zoals een werknemer het niet zomaar kan opeisen’, zegt Vermeir.

Negen op tien werkgevers kiezen voor hybride model

Uit cijfers van een recente bevraging door de hr-dienstverlener Acerta, de KU Leuven en HRmagazine blijkt dat werkgevers resoluut kiezen voor een mengvorm. 90 procent van de 200 ondervraagde werkgevers gaf aan te kiezen voor een combinatie van telewerk en kantoorwerk. Binnen die groep wil 61 procent grotendeels van op de bedrijfslocatie werken, en in mindere mate van thuis. 29 procent zegt wel te kiezen voor hoofdzakelijk telewerken. 9 procent wil opnieuw 100 procent op kantoor werken. Slechts 1 procent van de bevraagden wil thuiswerk over de hele lijn invoeren.

‘Daarvoor is eerst een akkoord nodig in het bedrijf. Dat akkoord voorziet collectieve regels na collectief overleg, met de vakbonden, de ondernemingsraad of, bij kleinere bedrijven, rechtstreeks met de werknemers.’ Gekende voorbeeld zijn Telenet en Proximus. Beide telecombedrijven sloten nieuwe cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) met hun personeel, dat tot maximaal 60 procent vanop afstand werkt.

‘Als er in het bedrijf zo’n akkoord is, moet de werknemer zich daar wel naar schikken’, zegt Vermeir. ‘Als volgens het nieuwe beleid 40 procent van de tijd op kantoor moet worden gewerkt, is dat in principe bindend. Maar de toepassing van die regels zal individueler zijn, en hangt af van de flexibiliteit van de job, de aard van de sector en de cultuur van bedrijf. Aparte situaties kunnen altijd worden besproken met de directe leidinggevende.’

Kan een werkgever een vaccinatiebewijs of een Covid Safe Pass vragen?

'Vaccinatiebewijzen vallen onder gezondheidsgegevens, en algemeen wordt aangenomen dat een werkgever die niet mag opvragen', zegt Vermeir. 'Er mag ook geen onderscheid worden gemaakt tussen werknemers. Een werkgever kan dus evenmin voorwaarden stellen aan zijn personeel om terug te keren naar de werkvloer. Werknemers kunnen dus ook niet verplicht worden een test af te laten nemen.'

Ook de Covid Safe Pass, die het in de cultuur- en evenementensector mogelijk maakt bijeenkomsten te organiseren zonder maatregelen, mag dus geen voorwaarde zijn om weer het kantoor binnen te kunnen. 'Daar klinkt steeds meer kritiek op', zegt Vermeir. 'Mensen kunnen elkaar in de armen vallen op een concert, maar op de werkvloer gelden nog steeds strenge afstands- en hygiëneregels. Maar er bestaat geen wetgeving voor het gebruik van een Covid Safe Pass op de werkvloer. Voor evenementen bestaat dat kader wel.'

Een werkgever kan geen voorwaarden stellen aan zijn personeel om terug te keren naar de werkvloer. Dat zou neerkomen op het maken van een onderscheid tussen werknemers, en dat mag niet.
Geert Vermeir
Juridisch expert SD Worx

Hoe pakken bedrijven de terugkeer praktisch aan?

‘Er is al een tijdje vraag naar advies over het versoepelen van maatregelen op de werkvloer, maar we merken dat veel bedrijven september zien als een nieuwe start’, zegt David Verwimp, segmentmanager Offices, Overheid en Hulpdiensten bij de externe dienst voor preventie van Groep IDEWE. ‘We krijgen de meeste vragen over de praktische kant van het terugkeren. Werkgevers voelen dat een deel van hun personeel stress heeft om terug te keren. De basis blijft een gezonde en veilige werkplek, maar daar moet vooral goed over worden gecommuniceerd, zowel in de voorafgaande fase als bij de aankomst op het werk. De eerste weken kunnen terugkommomenten of individuele gesprekken helpen om de angst weg te nemen. Daarin ligt een belangrijke rol voor de leidinggevenden.'

De intrede van de hybride werkvorm kan de ideale gelegenheid zijn om werk en leven nog beter uit te balanceren. Telewerk was niet voor iedereen een pretje. Sommigen werkten thuis veel langer dan op het werk.
David Verwimp
Mananger Offices, Overheid en Hulpdiensten bij Idewe

Voor veel werkgevers wordt het een uitdaging om hun mensen opnieuw naar het kantoor te halen, zegt Verwimp. 'De voordelen van thuiswerk, zoals tijd besparen door niet meer te pendelen of meer gefocust te kunnen werken, zijn erg duidelijk geworden. Tegelijk staan we op een kantelpunt en kunnen we de terugkeer naar het werk zien als een positieve uitdaging. Daarbij is het ook belangrijk om het personeel voldoende te betrekken bij die omwenteling, onder meer via enquêtes. De intrede van de hybride werkvorm kan de ideale gelegenheid zijn om werk en privéleven nog beter uit te balanceren. Telewerk was niet voor iedereen een pretje. Sommigen werkten thuis veel langer dan op het werk, en kijken ernaar uit om terug naar kantoor te kunnen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie