Etex halveert voor het eerst dividend ondanks recordwinst

Paul Van Oyen, de CEO van Etex, houdt de kosten extra in de gaten. ©Jonas Lampens

De bouwmaterialengroep Etex halveert, ondanks recordresultaten in 2019, haar dividend. Dat is nooit eerder gebeurd. 'Maar we komen deze crisis zeker te boven', zegt Paul Van Oyen, CEO van Etex.

‘Met gemengde gevoelens geef ik toelichting bij de resultaten van onze groep’, stelt Paul Van Oyen, de CEO van Etex. De resultaten zijn uitstekend, maar de activiteiten van de bouwgroep worden fors verstoord door de coronacrisis. Op sommige sites is de productie tijdelijk stopgezet of vertraagd. 'We draaien op 50 procent van onze productiecapaciteit.' Etex heeft 101 productielocaties in 42 landen en telt wereldwijd 13.000 medewerkers.

De halvering van het dividend is niet niks voor een bedrijf dat bekendstaat voor zijn gestaag stijgend dividend. In 2009, het jaar van de financiële crisis, betaalde het bedrijf een ongewijzigd dividend uit van 0,25 euro per aandeel. Nu wordt het gehalveerd tot 0,29 euro. Buiten oorlogstijden is dat nooit eerder gebeurd bij het bedrijf, dat de familie Emsens in 1905 heeft opgericht.

‘Het is onmogelijk de gevolgen van de coronacrisis nauwkeurig in te schatten’, zegt Van Oyen. Hij gaat ervan uit dat dat bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten in augustus wel kan. De investeringen worden in elk geval teruggeschroefd en de directie levert 20 procent van haar salaris in. Tot eind juni is een algemene herstructurering hoe dan ook niet aan de orde. Voor wie niet kan werken wordt in elk land een minimumloon gegarandeerd. Veel landen kennen geen stelsel van tijdelijke werkloosheid zoals België

De CEO heeft er alle vertrouwen in dat Etex de crisis te boven komt. Na de grote sprong voorwaarts in 2012, waarbij door de overname van de gipsplatenactiviteiten van Lafarge de omzet met zo’n 50 procent is gestegen, heeft het bedrijf de voorbije jaren gefocust op het verbeteren van de rendabiliteit en de afbouw van de schulden. Dat komt nu goed van pas.

Recordwinst

De groep realiseerde in 2019 een omzet van 2,94 miljard euro, op vergelijkbare basis een stijging met 4,9 procent. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) nam met 15,6 procent toe tot 483 miljoen euro. De rebitda-marge (16,4 procent) was nooit hoger. De recurrente nettowinst steeg met 12,7 procent tot 187 miljoen euro, ook een record. 

Eind 2019 was de nettoschuld van Etex gedaald tot 331 miljoen euro, het laagste peil sinds 2011. Het verkocht enkele niet-kernactiviteiten (Britse en Portugese dakpannenbedrijven), maar deed ook belangrijke investeringen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie