start-ups

Europa zet plafond op Vlaamse noodlening voor bedrijven

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) trekt 250 miljoen uit voor de Vlaamse coronaleningen. ©BELGA

Bedrijven kunnen vanaf woensdag een aanvraag doen bij de Vlaamse overheid voor een achtergestelde lening op drie jaar. Het maximumbedrag werd door Europa teruggebracht naar 800.000 euro, maar de Vlaamse regering hoopt dat nog op te trekken.

De 'coronaleningen' van de Vlaamse overheid zijn bedoeld voor bedrijven die het door de coronacrisis moeilijk hebben om aan financiering te raken. Met de achtergestelde lening, die een termijn heeft van drie jaar, kunnen ze tijd kopen om private geldbronnen aan te boren.

De achtergestelde leningen worden verstrekt door PMV, de Vlaamse investeringsmaatschappij, die 250 miljoen euro vrijmaakt. De aanvragen kunnen vanaf woensdag worden ingediend. Zowat 950 bedrijven lieten al blijken dat van plan te zijn.

Maximum

De coronaleningen werden begin april aangekondigd, maar het plan moest lang wachten op groen licht van de Europese Commissie. Dat kwam er dinsdag, zij het met een belangrijke beperking: het voorziene maximumbedrag van 3,5 miljoen is door Europa naar 800.000 euro teruggebracht. Voor kleinere bedrijven is dat vaak genoeg, maar bij grotere scale-ups is de kapitaalbehoefte vaak een stuk groter.

Met de extra criteria wil Europa vermijden dat bedrijven die het geld niet echt nodig hebben te veel subsidies krijgen.

De Vlaamse regering blijft wel met de Europese Commissie onderhandelen om het plafond op te trekken, wellicht door extra voorwaarden toe te voegen. Zo kan het maximale leenbedrag beperkt worden in functie van de omzet of het aantal werknemers. Met de extra criteria wil Europa vermijden dat bedrijven die het geld niet echt nodig hebben te veel subsidies krijgen.

Bedrijven die geld lenen, krijgen voor twee of drie jaar uitstel van betaling van kapitaal en interest. Dat geeft ze tijd om hun solvabiliteit structureel te verbeteren. De federale regering kondigde eerder een waarborgregeling voor bancaire kredieten aan, maar daarvoor bedraagt de maximale looptijd slechts 12 maanden.

Start-ups

Vlaanderen mikt met de coronaleningen op innovatieve start- en scale-ups die geen of weinig cashflow genereren en op kmo's en zelfstandigen die door de crisis moeilijker aan financiering raken. De eerste categorie moet na drie jaar terugbetalen, de tweede kan dat eventueel na twee jaar.

Er moet minimaal 25.000 euro geleend worden en het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met investeringen van andere partijen. Vlaanderen rekent een jaarlijkse interest van 5 procent aan voor de start- en scale-ups en 4,5 procent voor de andere kmo's en zelfstandigen.

Kritiek

Door de coronaleningen kan de overheid op termijn aandeelhouder van start- en scale-ups worden. Als zo’n bedrijf een kapitaalronde houdt of verkocht wordt, kan PMV de lening namelijk omzetten in aandelen tegen een korting van 25 procent op de aandelenprijs.

In de durfkapitaalsector valt te horen dat die voorwaarden slechter zijn dan wat sommige bedrijven op de private markt krijgen, maar PMV ontkent. 'In Nederland wordt voor een gelijkaardige lening 8 procent intrest aangerekend. Europa vindt trouwens dat het tarief onder de marktvoorwaarden ligt en beschouwt de leningen daarom als subsidies.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie